Klipp från 1967 – reformationens 450-årsjubileum

I en tid som denna, där världen är som den är med alla trängande problem, varför se tillbaka till reformationen? Det finns två huvudsakliga invändningar mot att se tillbaka. Den första är en allmän invändning mot att se tillbaka. Man känner att det förflutna inte har något att lära oss. För det andra invänder en del protestanter med att reformationen var en tragedi. “Borde vi inte skämmas för reformationen?”

 

 

Dr. Martyn Lloyd-Jones ska nu tala för oss.
I en tid som denna, där världen är som den är med alla trängande problem-
-varför se tillbaka till vad som hände för 400 år sedan?
Vad jag förstår finns det två stora invändningar mot det vi gör ikväll.
Det första är en allmän invändning mot att se tillbaka.
Man känner att det förflutna inte har något att lära oss.
Trots allt är vi 1900-talsmänniskor. Vi har kluvit atomer-
-och äger all kunskap. Vi har nått sådana höjder som våra förfäder-
-aldrig ens kunnat föreställa sig.
Varför skulle vi, av alla människor, titta tillbaka?
400 år tillbaka, dessutom!?
Det är en invändning. Den andra är att reformationen var en tragedi.
Idag tycker man att vi borde överväga enhet.
Om vi ägnar tid åt att betrakta en sådan splittring i kyrkan-
-som ägde rum för 400 år sedan, gör vi någonting syndigt.
Det är en växande opinion inom protestantiska kretsar-
-som helt öppet säger att reformationen var en tragedi-
-och att vi bara måste glömma den så snart som möjligt och göra allt-
-för att bli ett med kyrkan i Rom, så att vi blir en stor världskyrka.
Jag har en känsla av att ni samlats för att demonstrera, göra er röst hörd.
Till skillnad från så många andra idag skäms ni inte för reformationen.
PROTEST
Dagens största behov i världen är att återerövra den princip som tände eld-
-på reformationstidens män.
Vad handlade det om? Rättfärdiggörelsen genom tron allena.
ENDAST TRON
Hur står en människa rättfärdig inför Gud?