Predikningar från konferensen med Don & Cindy Currin

Här är Don Currins predikan “Kasta inte bort ditt äktenskap” från konferensen om biblisk manlighet och kvinnlighet med Don & Cindy Currin den 23-25 januari. Övriga predikningar från konferensen kan ses och höras här.

DelaShare on Facebook76Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page