Hur länge skall ni kränka min heder? (andakt av Charles Spurgeon)

Hur länge skall ni kränka min heder? (andakt av Charles Spurgeon)

”Ni barn till höga herrar, hur länge skall ni kränka min heder?”
Psalm 4:3

En upplysande författare har gjort en sorglig lista över de hedersbetygelser som det förblindade Israels folk belönade sin länge väntade Kung med.

  1. De gav honom en hedersprocession, där romerska legionärer, judiska präster, män och kvinnor deltog – och där han själv bar sitt kors. Det är med detta triumftåg världen lönar honom som kommit för att störta människans värsta fiender. Hånfulla tjut är de enda hurraropen, och elaka glåpord hans enda hyllningar.
  2. De erbjöd honom hedersvin. Istället för en gyllene bägare rikligt fylld med vin, gav de honom brottslingens bedövande dödsbrygd, vilken han vägrade eftersom han skulle smaka döden helt och oförvanskad. Och när han sedan ropade ”Jag är törstig”, gav de honom ättika blandad med galla, som de förde till hans mun på en svamp. Åh! en sådan eländig och usel ogästvänlighet, som de visar Kungens Son!
  3. Han försågs med en hedersvakt, som visade sin högaktning genom att kasta lott om hans klädnad, som de hade tagit som byte. Sådan livvakt hade himlens älskade: en kvartett hänsynslösa gamblers.
  4. En hederstron fann man åt honom, uppe på det blodiga träet. Ingen bekvämare viloplats kunde upproriska människor ge åt sin Länsherre. Korset var ju i själva verket det fulla utloppet för vad världen hyste för känslor gentemot honom. Det var som om de sa: ”Där har du, Guds Son, så skulle vi behandla Gud själv, om vi hade kunnat nå honom.”
  5. Hederstiteln han fick var att kallas ”judarnas Konung”. Men det avfärdade detta förblindade folk med klara besked. I själva verket såg de honom som ”tjuvarnas Konung”, då de föredrog Barabbas och placerade Jesus på den allra skamligaste platsen – mellan två tjuvar. Hans ära och heder blev således kränkt och vänd till vanära av människornas barn. Men denna ära kommer en dag att glädja de heligas och änglarnas blickar, i den eviga världen.