Kristus har verkligen uppstått (Charles Spurgeon)

Kristus har verkligen uppstått (Charles Spurgeon)

Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda.
1 Kor 15:20

Hela kristendomens system vilar på det faktum att ”Kristus verkligen uppstått från de döda”. För ”om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös” och ”ni är fortfarande i era synder”. Kristi gudomlighet finner sitt säkraste bevis i Hans uppståndelse, sedan Han ”genom helighetens Ande med kraft har bevisats vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda”. Det vore inte orimligt att betvivla Hans Gudomlighet om Han inte hade uppstått.

Vidare beror Kristi suveränitet på Hans uppståndelse: ”Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda”. Som sagt, vår rättfärdiggörelse, denna utsökta förbundsvälsignelse, är länkad till Kristi triumferande seger över döden och graven; för Han ”utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.”

Ja, än mer, själva vår pånyttfödelse är kopplad till Hans uppståndelse, för Han har ”genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp”. Och vår slutgiltiga uppståndelse vilar med all säkerhet här, för ”om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.” Om inte Kristus uppstått, ska inte vi heller uppstå; men om Han är uppstånden, då har de som somnat in i Kristus inte gått förlorade, utan kommer med säkerhet att till slut få skåda sin Gud med sina uppståndelsekroppar.

Så löper uppståndelsens silvertråd genom alla den troendes välsignelser, från pånyttfödelsen vidare till hans eviga härlighet och binder ihop dem. Hur viktigt kommer då inte detta ärorika faktum vara för honom, och hur kommer han inte jubla att det utom allt tvivel stadfästs, att ”nu har Kristus verkligen uppstått från de döda.”

“Löftet uppfyllt är
Återlösning klar,
Rätt och nåd mötas där,
Gud uppväckt Sonen har.”