Herren är kung (Charles Spurgeon)

Herren är kung (Charles Spurgeon)

”Herren är kung i evigheters evighet”
Psalm 10:16

Jesus Kristus är inte någon despotisk pretendent till gudomlig rätt, nej han är verkligen och i sanning Herrens smorde! ”Det behagade Fadern att låta hela fullheten bo i honom.” Gud har gett honom all makt och myndighet. Som Människoson är han nu huvudet över allting för sin församling, och han härskar över himlen, jorden och underjorden, med livets och dödens nycklar kring sitt bälte.

Vissa furstar har gladeligen kallat sig kungar enligt folkets vilja, och säkerligen är vår Herre Jesus Kristus sådan i sin församling. Om det kunde röstas om huruvida han ska vara Kung i församlingen, skulle varje troende hjärta kröna honom. Om vi bara kunde kröna honom mer ärorikt än vi gör! Vi skulle inte räkna någon utgift som förslösad, som kunde ära Kristus. Lidande skulle vara njutning och förlust skulle vara vinst, om vi därigenom kunde omge hans hjässa med mer strålande kronor, och göra honom mer ärorik i människors och änglars ögon.

Ja, han ska härska. Länge leve Kungen! Hell dig, Kung Jesus! Träd fram, ni jungfrusjälar som älskar er Herre, fall på knä inför hans fötter, strö hans väg med er kärleks liljor och er tacksamhets rosor: ”bär den gyllne kronan fram till honom, alla kungars kung”.

Vidare, är vår Herre Jesus Kung i Sion som dess rättmätige erövrare: han har tagit och vunnit sitt folks hjärta med storm och dräpt dess fiender, som höll dem under ett grymt slaveri. I hans eget blods Röda hav, har Återlösaren dränkt våra synders Farao. Ska han då inte bli Kung i Jesurun? Han har befriat oss från lagens järnok och tunga förbannelse: ska inte Befriaren krönas? Vi är hans arvedel, som han har tagit ur amoréns hand med sitt svärd och med sin båge. Vem ska kunna rycka det han erövrat ur hans hand? Hell, Kung Jesus! Vi tar glatt emot ditt milda välde! Härska i våra hjärtan för evigt, du ljuvlige Fridsfurste.