Läs Bibeln under 2020

Läs Bibeln under 2020

Jesus sa: ”Människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” (Matt 4:4, jmf. 5 Mos 8:3)

Lika mycket som vi behöver daglig mat för våra fysiska kroppar, lika mycket behöver vi dagligen fylla oss med Guds ord.

Hela Skriften [inte bara delar] är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning (2 Tim 3:16-17).

Precis som vi behöver en varierad kost för våra fysiska kroppar så behöver vi också ta till oss hela Guds ord. Därför vill vi på Evangeliecentrerat utmana er att under det kommande året dagligen systematiskt läsa igenom Guds ord.

Till hjälp för att kunna göra detta så vill vi här tipsa om ett antal hjälpmedel. Varför inte använda dig av en bibelläsningsplan för att läsa igenom hela Bibeln? Längst bak i de flesta biblar finns det bibelläsningsplaner som kan hjälpa dig att läsa igenom Bibeln på ett år.

Om du använder dig av en smartphone så finns ett antal bibelprogram där du elektroniskt kan välja en bibelläsningsplan som dagligen påminner dig om var du ska läsa. Exempel på några bibelprogram som du kan ladda ner till din telefon är Youversion, Logos och And Bible men det finns många fler.

 

Nedan finns tips på några olika bibelläsningsplaner:

På svenska

Bibeln på 1 år (Från pärm till pärm)

Bibeln på 1 år (GT & NT varje dag)

Kronologisk Bibelläsningsplan på 1 år

Robert Murray M’Cheynes Bibelläsningsplan på 1 år (GT en gång och NT och Psaltaren 2 ggr)

Robert Murray M’Cheynes Bibelläsningsplan på 2 år (GT på två år, NT och Psaltaren varje år)

Kompatibel med M’Cheynes Bibelläsningsplaner är DA Carsons andaktsböcker For the love of God (vol. 1 & vol. 2) som läggs upp dagligen på TGC:s hemsida.

 

På engelska:

5 Day Bible Reading Program (Läs igenom Bibeln på 1 år genom att läsa under 5 av 7 dagar i veckan)

One-Year Immersion Plan (GT en gång och NT 3 ggr)

Stephen Witmer’s 2 year Bible reading plan (Från pärm till pärm + något från Psaltaren eller Ordspråksboken varje dag. Det finns också inplanerat dagar att komma ikapp om man hamnat på efterkälken)

Every Word in the Bible (Bibeln på 3år, alternerar mellan GT och NT)

The New Testament in 3 months

6-Month New Testament

Prof. Horner’s Reading System (Läs 10 kapitel om dagen. För mer info se Ten chapters  per day)

 

Andra Bibelresurser på svenska:

Att finna glädje i Bibelstudiet

Hur man förändrar sitt sinne (En alternativ bibelläsningsmetod)

Hur jag föredrar att läsa Bibeln

Varför memorera Skriften?

Tio skäl att memorera stora bitar av Bibeln

Skippa Versen, Memorera Boken: Andrew Davis Om Utökad Bibelmemorering

11 steg till att memorera en hel Bibelbok

17 Bibelmeditationstekniker

Hur man ber med hjälp av Bibeln

12 skäl till att man bör ”be Skriften”