Liksom Fadern har älskat mig (andakt av Charles Spurgeon)

Liksom Fadern har älskat mig (andakt av Charles Spurgeon)

”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er.”
Johannesevangeliet 15:9

På samma sätt som Fadern älskar Sonen, älskar också Jesus sitt folk. På vilket gudomligt sätt då? Jo, han älskade honom utan början, och på samma sätt älskar Jesus lemmarna i sin kropp. ”Med evig kärlek har jag älskat dig.” Vi kan spåra var en människas kärlek har börjat. Du kan lätt finna början på din kärlek till Kristus, men hans kärlek till oss är en bäck vars källa är dold i evigheten.

Gud Fadern älskar Jesus oföränderligt. Trösta dig med detta, du som är kristen: att det inte finns någon förändring i Jesu Kristi kärlek till de som vilar i honom. Igår var du uppe på Tabors berg, och du sa: ”Han älskar mig.” Idag är du i Förödmjukelsens dal, men han älskar dig fortfarande lika mycket. På Misars berg och bland Hermons höjder hörde du hans röst, som talade så ljuvligt med kärlekens rara toner. Nu är du ute på havet, eller rent av i havet, med alla vågor och dyningar som rullar över dig – men hans hjärta är fortfarande, och förblir, troget sitt eviga beslut. Fadern älskar Sonen utan ände, och så älskar också Sonen sitt folk. Du som helgats behöver inte frukta om silvertråden brister, för hans kärlek till dig upphör aldrig. Vila i förtröstan på att Kristus kommer att gå med dig ända ner i graven, och leda dig upp igen från den, till de himmelska kullarna.

Fadern älskar även Sonen gränslöst, och samma gränslösa kärlek har Sonen till sina utvalda. Hela Kristi hjärta är tillägnat hans folk. Han ”älskade oss och utgav sig själv för oss”. Hans kärlek är en sådan kärlek som övergår allt förstånd. Ja, vi har verkligen en oföränderlig Frälsare, en värdefull Frälsare, en som älskar gränslöst, oföränderligt, utan början och utan ände. På samma sätt som Fadern älskar honom! Här finns mycket föda för de som vet hur man ska smälta den. Må den helige Ande leda oss till dess märg och fetma!

DelaShare on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page