Lystra till krigets rop! (Charles Spurgeon)

Lystra till krigets rop! (Charles Spurgeon)

”Visa mig bara att du är tapper och utkämpar Herrens krig.”
Första Samuelsboken 18:17

Guds heliga armé av utvalda strider ännu på jorden och de har Jesus Kristus som sin frälsnings Härförare. Han har sagt: ”Se, jag är med er alla dagar till tidens slut”. Lystra till krigets rop! Låt nu Guds folk stå upp i sina led, och låt ingen man tappa modet.

Det är sant att striden just nu i England är vänd emot oss, och om inte Herren Jesus höjer sitt svärd vet vi inte vad som kan ske med Guds församling i detta land. Men låt oss vara vid gott mod och ta det som män. Aldrig tidigare har protestantismen tyckts ligga mer risigt till än nu när det görs en våldsam ansträngning för att återinsätta den romerske antikrist på hans forna säte. Vi är i stort behov av en frimodig röst och en stark hand som kan predika och utannonsera det gamla evangeliet för vilket martyrer blödde och bekännare dog.

Frälsaren är fortfarande på jorden genom sin Ande; låt detta muntra upp oss. Han är alltid i stridens hetta och därför är slaget inte tveksamt. Och medan konflikten rasar, vad ljuvligt det är att veta att Herren Jesus, i sitt ämbete som vår store Medlare, ständigt vädjar för sitt folks sak! Du som är så ängslig i blicken – titta inte så mycket på striden här nere, för här kommer du omhöljas av rök och bli överväldigad av kläder som rullats i blod. Nej, lyft blicken dit upp där Frälsaren lever och vädjar, för så länge han medlar är Guds sak säker. Låt oss strida som om allt hängde på oss, men låt oss se uppåt och vara vissa om att allt beror på honom. Och nu befaller vi er som är Jesu älskare, vid den kristna renhetens liljor och vid Frälsarens försonings rosor, vid markens gaseller och hindar: Kämpa tappert i det heliga kriget, för sanning och rättfärdighet, för er Mästares rike och kronjuveler. Framåt marsch! ”för striden är inte er utan Guds.”