Om Kristus allena (T4G 2016, svensk text)

Kristi död var ett avklarat, fullbordat uppdrag, och våra gärningar kan inte lägga någonting till det Kristus fullbordade med Sin död. Den framlidne D. J. Ward, som var äldste i Main Street Baptist Church i Lexington, Kentucky, påminner oss på ett kraftfullt sätt om att Kristi död är tillräcklig för alla som vänder sig till Honom i omvändelse och tro.

 

 

Kristi död var inte ett försök, det var ett avklarande.
När någon har klarat av något betyder det att denne haft ett uppdrag.
Vad var uppdraget?
Hans namn ska vara Jesus, för Han ska frälsa…
Inte “försöka frälsa”, inte “hoppas på att frälsa”, inte “vilja frälsa”-
-utan “Han ska frälsa Sitt folk från deras synder.”
Eller hur?
Detta hör jag på tv och i kyrkor: Gud har gjort allt Han kan göra-
-resten beror på dig.
Om resten beror på dig, har Han inte klarat det.
Om någonting beror på dig, klarade Han det inte.
Jag har t.o.m. hört: “Du måste hjälpa Gud att frälsa dig.”
“Han kan inte göra det på egen hand…”
Om Gud inte klarar av det själv så fullbordade Han inget.
Då är han en falsk gud och en lögnare, och ingen att lita på.
Om Han inte gjorde det, måste vi sluta sjunga “Jesus betalade allt”.
Sjung: “Han betalade en del av det”!
Bröder och systrar…
Om Han inte fullbordade det, är vi här i onödan.
Du kan vara hur religiös som helst – om detta inte fullbordades-
-så är vi på väg till helvetet. Så enkelt och tydligt är det.
Men om Han faktiskt klarade det behöver Han inte din insats-
-och dina gärningar behöver inte föra din talan.
Om Han gjorde det, kan du glädjas åt att dina synder nu är under blodet.
Han står som din ställföreträdare, din medlare inför Gud denna morgon-
-och åberopar Sitt blod.
Det fullkomliga offret och fullbordan, Han åberopar blodet.
Det är garanterat att alla mina synder är under detta blod.
Fullbordade Han det? Eller misslyckades Han? Behöver vi mer efter Honom?
Behöver vi en profet efter Honom? Nej, Han betalade allt!
Varenda droppe! Varenda synd jag skulle begå eller tänkte ut att begå.
Han spikade upp allt på korset och jag bär det inte längre!
Prisa Herren!
Det är väl med min själ.