Påstår Bibeln att Jesus är Gud? (svensk text)

Påstår Bibeln att Jesus är Gud? Mike Andrus svarar på frågan och utvecklar.

 

 

PÅSTÅR BIBELN ATT JESUS ÄR GUD? UTVECKLA!
Ja, Bibeln påstår att Jesus är Gud, och vi kan visa detta på flera sätt.
Han fanns till innan Hans mor blev gravid med honom, och det har ingen annan-
-människa, så vitt jag vet.
Joh 1:1 “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”
Jesus hade Guds attribut, bland annat är Han oföränderlig.
Hebr 13:8: “Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.”
Han var syndfri, berättar minst fyra ställen i Nya testamentet.
Han utförde Guds gärningar – Han skapade världen enligt Kol 1 och Joh 1.
Han förlät synder och sa till den lame: “Min son, dina synder är förlåtna.”
Han pånyttföder människor, ger dem nytt liv. Johannes 10.
Han fick Guds namn. I Hebr 1:8 kallar Fadern själv Honom Gud.
I Uppenbarelseboken 19 kallas Han konungarnas Konung och herrarnas Herre.
Han tog emot tillbedjan som Gud, både från människor och änglar.
Hebr 1:6: “Alla Guds änglar ska tillbe honom.” Han tar emot denna tillbedjan.
Han påstod Sig också vara Gud. Detta är den viktigaste frågan.
Joh 10:31: “Judarna tog upp stenar för att stena honom. Jesus sade till dem:”
“Många goda gärningar från Fadern har jag visat er. Vilken vill ni stena mig för?”
“Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar”-
-“och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”
Han var ju inte bara en människa, men Han påstod att Han var Gud.
Även Hans fiender insåg detta faktum.
Men jag undrar om inte det starkaste argumentet för att Jesus är Gud finns-
-i Kolosserbrevet 2:9…
“I Kristus bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt.”
Jag vet inte hur man kan läsa detta och fortfarande inte tro att Jesus är Gud.
Översatt av Evangeliecentrerat.se