Rikedom, lycka och hälsa (Logia)

Vill Gud att kristna ska vara rika, lyckliga och ha god hälsa? Absolut! Fast inte den rikedom och lycka som finns i världen, utan den rikedom och lycka som finns i Gud. Vi som kristna borde överhuvudtaget inte ens vilja ha världens rikedomar eftersom Jesus har sagt att denna värld inte är vårt hem (Joh 17:14).

 

 

Logia – En kristen röst i Sverige, är en sida vars syfte är att förhärliga vår Herre Jesus i Sverige genom att ge biblisk undervisning i form av korta videoklipp.