Säg till min själ: “Jag är din frälsning” (andakt av Charles Spurgeon)

Säg till min själ: “Jag är din frälsning” (andakt av Charles Spurgeon)

”Säg till min själ: ’Jag är din frälsning.’”
Psalm 35:3

Vad lär denna fina bön mig? Jag ska be den denna kväll; men låt den först ge mig en lärorik fundering. Först av allt visar texten mig att att David hade sina tvivel. Varför skulle han be ”Säg till min själ: ’Jag är din frälsning’” om han inte kände tvivel och oro ibland? Låt mig då vara vid gott mod, för jag är inte den ende av de heliga som måste beklaga mig över min svaga tro. Om David tvivlade, behöver jag inte dra slutsatsen att jag inte är kristen för att jag har tvivel.

Texten är en påminnelse för mig att David inte fick någon ro så länge han kände tvivel och ängslan, utan han vände sig genast till nådastolen för att be om visshet. Han värderade ju detta lika högt som finaste guld. Jag måste också kämpa hårt för att få en varaktig känsla av att ha blivit upptagen i den Älskade. Jag får ingen ro förrän hans kärlek blivit utgjuten i min själ! När min Brudgum är borta, måste, och vill, min själ fasta.

Jag lär mig också att David visste varifrån han skulle få full visshet. Han gick till sin Gud i bön och ropade: ”Säg till min själ: ’Jag är din frälsning’”. Jag måste vara ensam mycket med Gud om jag vill få en klar känsla av Jesu kärlek. Tystnar mina böner blir trons öga grumligt. Mycket i bön, mycket i himlen; långsam till bön, långsam i framsteg.

Jag observerar även hur David inte ville nöja sig förrän hans visshet var fast grundad i Gud. ”Säg till min själ.” Herre, säg du det! Inget mindre än Guds eget vittnesbörd i själen kan någonsin göra den sant kristne nöjd.

Vidare kunde David inte få någon ro om hans visshet inte var intensivt personlig. ”Säg till min själ: ’Jag är din frälsning.’” Herre, om du så skulle säga detta till alla de heliga, vore det ingenting om du inte också hade sagt det till mig. Herre, jag har syndat; jag förtjänar inte att du ler mot mig; jag kan knappt med att be om det; men åh! Säg till min själ, ja, just till min själ: ”Jag är din frälsning”. Låt mig ha en närvarande, personlig, ofelbar, obestridlig känsla av att vara din, och att du är min.