Spurgeon-andakt: Fadern har sänt sin Son

Spurgeon-andakt: Fadern har sänt sin Son

“Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.”

1 Joh 4:14

Det är en underbar tanke att Jesus Kristus inte kom hit utan sin Faders tillåtelse, auktoritet, medgivande och medverkan. Han blev sänd av Fadern för att bli människors Frälsare. Vi har alltför lätt att glömma, att, medan det finns skillnader mellan personerna i Treenigheten, finns det inga skillnader i deras ära. Alltför ofta ger vi mer ära åt Jesus Kristus än åt Fadern för vår frälsning, eller åtminstone djupet i dess välvilja. Detta är ett väldigt stort misstag. Än sen, om Jesus kom? Var det inte hans Fader som sände honom? Om han talade underbara ord, var det inte Fadern som utgjöt nåd över hans läppar, så att han blev en duglig tjänare åt det nya förbundet?

Den som känner Fadern, Sonen och den helige Ande som han borde, älskar ingen av dem mer än den andre. Han ser dem i Betlehem, Getsemane och på Golgata – alla lika inblandade i frälsningens verk. O du kristne, har du satt din tillit till Människan Kristus Jesus? Har du lagt din förtröstan enbart på honom? Och är du förenad med honom? Tro då att du är förenad med himmelens Gud. Eftersom du är broder till Människan Kristus Jesus och har den närmaste gemenskap med honom, är du också länkad till Gud den Evige, och den ”Gamle av dagar” är din Fader och din vän.

Har du någonsin begrundat djupet av kärlek i Jahves hjärta, när Gud Fadern utrustade sin Son för nådens stora företag? Om inte, låt detta bli din dags meditation. Fadern sände honom! Kontemplera detta ämne. Tänk på hur Jesus utför Faderns vilja. I den döende Frälsarens sår ska du se kärleken hos den store JAG ÄR. Låt varje tanke på Jesus också kopplas till den Evige, evigt salige Guden. För ”Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida.”