Striden mot pornografin (Bob Jennings, svensk text)

Bob Jennings svarar på frågan: Hur skulle du råda någon som kom och sa till dig “Jag faller i synden att titta på pornografi på Internet.”
Hur hjälper du dem avgöra om de är förlorade och slavar under synden eller om de är sant kristna som faller i synd, är frälsta, men brottas?

 

 

Hur skulle du råda någon som kom och sa till dig…
“Jag faller i synden att titta på pornografi på Internet.”
Hur hjälper du dem avgöra om de är förlorade och slavar under synden-
-eller om de är sant kristna som faller i synd, är frälsta, men brottas.
Det är en skötesynd.
Kanske är det en ung person som nyligen kommit till tro på Herren-
-och du ska hjälpa dem se om de verkligen är frälsta eller förlorade.
Frågan är avgörande: lever de i den eller faller de i den?
Ja, en kristen faller i synd, men han lever inte i den.
I fråga om en nyomvänd får man vara lite mer förstående.
Huvudfrågan är dock om han kämpar emot, hatar och är oroad över den.
Om så är fallet, att han är nybliven kristen och inser att-
-det är en synd han begår, bekänner och vill bli fri från den…
…då får du påminna honom om det härliga Evangeliet om vad vi har i Kristus.
Detta är refrängen i Romarbrevet 6. Hur kan vi som är döda till synden-
-fortsätta i den mer?
Det är omöjligt om du är född på nytt och har en ny natur.
Du är inte längre i Adam, utan i Kristus, ditt gamla syndiga jag är borta-
-och du är en ny människa i Kristus.
Romarbrevet 6 uppmanar oss att vara vad vi redan är.
När vi vet detta, lägger vi bort den gamla människan och iklär oss den nya.
Att låta sig synda är ett hyckleri som inte passar sig för oss.
Synden kommer aldrig att göra oss till freds.
Vi måste vilja kännas vid detta i Romarbrevet 6 och bli det vi redan är.
En annan sak står också i Romarbrevet 8:
“Om ni genom Anden dödar kroppens gärningar, ska ni leva.”
Det sker genom Anden – vi kan inte göra det på egen hand.
Gräv ner dig i Gud, bli fylld av Anden.
När vattnet står högt fastnar du inte på klipporna.
Låt dig uppfyllas av Anden, vandra med Gud, bli full av Herren-
-och kasta dig in i Hans verk, arbeta för Hans rikes utbredande.
Då kommer dessa saker indirekt att gå bort.
Vägen till seger över synd är ofta indirekt.
Du blir bara så upptagen med gudomliga ting och Hans ära.
“Om ni genom Anden dödar…”
Ibland uppmanas vi, som Petrus säger: “Lägg bort allt slags ondska…”
Så talar Nya testamentet också, så man måste ibland ta i med hårdhandskarna.
Bli hänsynslös.
Ofta beror ens nederlag på att man inte kämpar tillräckligt.
Min far var inte född på nytt och kallade sig inte kristen alls.
Han försökte i många år sluta röka cigaretter, och lyckades ett tag.
Sedan började han igen.
När han var 70 fick han se min 5-årige son, vid köksbordet med-
-en tandpetare och låtsas att han rökte som sin farfar.
När min far såg det insåg han att han varit en dålig förebild.
Och då slutade pappa att röka bara så där, utan att ens vara född på nytt.
Det är bara ömkligt när kristna larvar sig så.
Han kämpar inte tillräckligt hårt!
Översatt av Evangeliecentrerat.se

DelaShare on Facebook23Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page