Sundhetstecken 1: Utläggande predikan

Bibelutläggande predikan är ett av sundhetstecknen för en församling som Mark Dever lägger fram i sin bok En sund församling – steg för steg, som nu givits ut på svenska.

I denna video berättar Mark Dever m.fl. vad utläggande predikan är och varför det är viktigt.

BIBELUTLÄGGANDE PREDIKAN
Vi är ett folk som kommer att dö utan Guds Ord.
Lämnade till oss själva skulle vi gå under för evigt.
Gud har gett oss utläggande predikan för att lära oss sanningen—evangeliet.
Utläggande predikan är livsviktig för en trogen pastor för Guds folk.
Vi ska predika Guds Ord, predika evangeliet.
Utläggande predikan gör poängen i bibelstället till poängen i ens predikan.
Man “lägger ut” Guds Ord för Guds folk.
Jag har inte mandat att predika vad jag vill, utan bara Guds Ord.
Det bästa sättet är att bara lägga ut, förklara vad Gud redan sagt.
I sitt sista brev till Timoteus skriver Paulus: Predika Ordet!
Inför Gud och Kristus Jesus som ska uppenbara Sig, gör detta…!
Framför allt annat: Predika Ordet!
Det hjälper folk att förstå Bibeln själva och förstå vad texten säger.
Man tar textens innebörd och ger det till folket som en festmåltid.
Vi lever inte bara av bröd utan varje ord som utgår från Guds mun.
Utläggande predikan ger folket ord från Guds mun. De ska lita på Guds Ord–
–inte min klyftighet eller personlighet, utan själva Ordet.