Sundhetstecken 3: Evangeliet

En biblisk förståelse av de goda nyheterna, Evangeliet, är ett av de nio sundhetstecknen för en församling som Mark Dever lägger fram i boken En sund församling. Boken finns att köpa här.

EN BIBLISK FÖRSTÅELSE AV DE GODA NYHETERNA
Bibelteologins centrala budskap är evangeliet.
Evangeliet är den goda nyheten. Det är inte något vi känner, eller–
–att vi beslutat att ha Jesus som vår vän eller förebild.
Evangeliet är den goda nyhet som berättar sanningen om Gud.
Evangeliet är det enda sättet för syndare att försonas med Gud.
Evangeliet motiverar oss att lyda. Det gör att vi kan komma inför Gud.
Genom evangeliet tar Gud emot vår tillbedjan.
Det är alltså centralt för våra liv och måste vara det i församlingen.
Vi måste börja med en tydlig förståelse av evangeliet.
Evangeliet är denna stora nyhet, denna stora berättelse-
-om vad Gud har gjort för att frälsa syndare.
En helig och kärleksfull Gud har offrat Sin egen Son-
-som själv var fullkomligt rättfärdig och lydig mot Fadern.
Så att syndare, som är orättfärdiga och olydiga, inte blir kvarlämnade-
-smutsiga i synd, föremål för Hans vrede, utan blir frälsta från vreden.
Renade genom Kristi blod, gjorda till föremål för Hans kärlek och barn-
-i Hans hushåll. Detta budskap är unikt!
Allt handlar om Honom, jag lever inte för mig själv utan för min Skapare.
Jag förtjänar ju egentligen att kastas bort från Hans närvaro för evigt-
-för att jag inte levt till Hans ära.
Men i Kristus får jag komma in i en relation. Han har betalat min synd-
-och jag kan bli återupprättad.
Detta är från Gud! Jag kan inte göra detta, det är utanför min makt.
En kille sa en gång: “Gud avbröt mig på min väg till Helvetet.”
Gud gjorde något som jag inte kunde ha gjort själv.
Församlingen är full av människor som samlas kring evangeliet och inser-
-att detta är den bästa nyhet vi någonsin har hört!