Synden har ingen rätt till dig (Charles Spurgeon)

Synden har ingen rätt till dig (Charles Spurgeon)

”I HERRENS namn skall jag förgöra dem.”
Psalm 118:12

Vår Herre Jesus köpte inte endast rätten till vissa delar av oss genom sin död, utan hela oss. Med sitt lidande avsåg han att vi helt skulle helgas – till ande, själ och kropp; och att han i detta trerike själv skulle härska enväldigt, utan rival. Den nyfödda naturen som Gud gett den pånyttfödde har nu uppgiften att hävda Herren Jesu Kristi rätt.

Min själ! så sant som du är ett Guds barn måste du erövra resten av dig själv, som ännu ej välsignats; du måste kuva alla dina krafter och lidelser under Jesu silverne spira och nådiga välde. Och du får inte nöja dig förrän han som är din Kung genom att ha köpt dig, också blir härligt krönt till Kung och härskar enväldigt i dig.

Då vi alltså ser att synden inte har rätten till någon del av oss, ger vi oss ut på ett gott och lovligt krigståg och söker driva ut den i Guds namn. O min kropp, du är en av Kristi lemmar: ska jag tolerera att du underkastar dig mörkrets furste? O min själ, Kristus har lidit för dina synder och köpt dig fri med sitt högt dyrbara blod: skulle jag då låta din minnesbank bli till ondskans arkiv, eller låta dina känslor bli laglöshetens eldfacklor? Ska jag överlåta mitt omdöme till att förvrängas av felaktigheter, eller min vilja att föras i laglöshetens bojor? Nej, min själ, du tillhör Kristus och synden har ingen rätt till dig.

Var frimodig i detta, du kristne! bli inte modfälld och tro att dina andliga fiender aldrig kan förgöras. Du kan besegra dem – inte i din egen styrka – de svagaste av dem skulle ju vara alldeles för mycket för dig i detta avseende. Men du kan, och ska, besegra dem genom Lammets blod. Fråga inte: ”Hur ska jag kunna fördriva dem, de är större och mäktigare än jag?” Gå till den starke för att få styrka, vänta ödmjukt på Gud, så ska Jakobs mäktige Gud garanterat komma till undsättning, och du ska sjunga om seger genom hans nåd.