Vad är Herrens måltid? | Evangeliekatekesen

Vad är Herrens måltid? | Evangeliekatekesen

Kristus befallde alla kristna att i tacksamhet äta brödet och dricka från bägaren, till minne av honom och hans död. Herrens måltid är att fira Guds närvaro mitt ibland oss; som för oss in i gemenskap med Gud och med [...]

Read more
Vad är sakrament eller förordningar? | Evangeliekatekesen

Vad är sakrament eller förordningar? | Evangeliekatekesen

Sakramenten, eller förordningarna, är av Gud givna och av Kristus instiftade. Dessa två är dopet och Herrens måltid, som är synliga tecken och sigill på att vi är sammanbundna som en trosgemenskap genom Jesu död och uppståndelse. Genom vårt användande [...]

Read more