Fem egenskaper hos församlingens sång

Fem egenskaper hos församlingens sång

Kristna är ett sjungande folk. Muslimer samlas inte för att sjunga. Inte heller hinduer, buddhister eller rastafarier. Men det gör kristna. Dessutom, predikar inte alla, alla leder inte bönen och inte heller läser alla Skriften offentligt, men alla sjunger vi. Men [...]

Read more
Lovsång genom historien (video från Logia)

Lovsång genom historien (video från Logia)

Sången har varit en del av kyrkan i alla tider. Men den har tagit sig olika uttryck under tidens gång. Att sången i din lokala församling låter annorlunda än i någon annans, det spelar ingen roll, så länge det handlar [...]

Read more
Spurgeon-andakt: Vår lovsång ger honom glädje

Spurgeon-andakt: Vår lovsång ger honom glädje

"från elfenbenspalats gläder dig strängaspel." Psalm 45:8 Och vilka är de som fått förmånen att glädja Frälsaren? Hans församling – hans folk. Men är det möjligt? Han gör oss glada, men hur kan vi göra honom glad? Genom vår kärlek. Ack! Vi tänker [...]

Read more