Reformationen räddade evangeliet

Reformationen räddade evangeliet

I den gamla staden Genève i Schweiz finns en trevlig liten park intill Genèves universitet, nära kyrkan där Jean Calvin förkunnade och undervisade dagligen. Parken har ett varaktigt minnesmärke till reformationen på 1500-talet. Huvudattraktionen är en magnifik mur smyckad med [...]

Read more
Klipp från 1967 – reformationens 450-årsjubileum

Klipp från 1967 – reformationens 450-årsjubileum

I en tid som denna, där världen är som den är med alla trängande problem, varför se tillbaka till reformationen? Det finns två huvudsakliga invändningar mot att se tillbaka. Den första är en allmän invändning mot att se tillbaka. Man [...]

Read more
Reformatorerna

Reformatorerna

Det finns tre saker som reformatorerna skrev i sina trosbekännelser, som skilde dem från den romersk-katolska kyrkan: 1) Skriftens absoluta auktoritet, 2) Att människan rättfärdiggörs genom Kristi fria nåd allena 3) Att den troende var sin egen präst. Låt oss [...]

Read more
Spurgeon-andakt: HERREN vår rättfärdighet

Spurgeon-andakt: HERREN vår rättfärdighet

“HERREN vår rättfärdighet.” — Jer 23:6   Det kommer alltid att ge en kristen det största lugn, ro, lättnad och frid, att tänka på Kristi fullkomliga rättfärdighet. Hur ofta är Guds heliga nedslagna och ledsna! Jag tror inte att de borde vara [...]

Read more
Idag är det 200 år sedan Carl Olof Rosenius föddes

Idag är det 200 år sedan Carl Olof Rosenius föddes

Carl Olof Rosenius (1816-1868) var en av 1800-talsväckelsens främsta ledargestalter och är en av våra mest lästa kristna författare. Han spelade en viktig roll i bildandet av Evangeliska Forsterlandsstiftelsen (EFS). Med anledning av 200-årsjubiléet av hans födelse så är idag veckans [...]

Read more