Om Sola Scriptura & Solus Christus

Om Sola Scriptura & Solus Christus

Vi har fått ett rikt arv från reformationen - saker som reformatorerna var redo att dö för, vilket många av dem också gjorde. Varför är Kristi död tillräcklig för att sona synderna för alla som förtröstar på honom? Varför är [...]

Read more
Idag är det 600 år sedan Jan Hus led martyrdöden

Idag är det 600 år sedan Jan Hus led martyrdöden

Jan Hus föddes i Hussenitz, en by i Böhmen, omkring år 1380. Hans föräldrar gav honom den bästa utbildning de kunde utifrån sina förutsättningar; och efter att ha fått en skaplig klassisk skolning på en privatskola flyttades han till universitetet [...]

Read more