7 saker ett pastorsbarn behöver av en far

7 saker ett pastorsbarn behöver av en far

Ni pastorer har ett yrke som är krävande, och dessa krav ger era familjer unika påfrestningar. En pastors fru bär en stor börda, men hon går villigt in i tjänsten. En pastors barn, däremot, dras med på sina föräldras kallelse, [...]

Read more
Vad ska vi göra?

Vad ska vi göra?

Med "röster från det förflutna" kallar denna video pastorer att slå vakt om sina liv, församlingar och sin lära, och omvända sig från att försumma sin teologi. Denna video avslutade Together for the Gospels konferens 2016 och vittnar om hur [...]

Read more
Klipp från 1967 – reformationens 450-årsjubileum

Klipp från 1967 – reformationens 450-årsjubileum

I en tid som denna, där världen är som den är med alla trängande problem, varför se tillbaka till reformationen? Det finns två huvudsakliga invändningar mot att se tillbaka. Den första är en allmän invändning mot att se tillbaka. Man [...]

Read more
Om Sola Scriptura & Solus Christus

Om Sola Scriptura & Solus Christus

Vi har fått ett rikt arv från reformationen - saker som reformatorerna var redo att dö för, vilket många av dem också gjorde. Varför är Kristi död tillräcklig för att sona synderna för alla som förtröstar på honom? Varför är [...]

Read more
Om Kristus allena (T4G 2016, svensk text)

Om Kristus allena (T4G 2016, svensk text)

Kristi död var ett avklarat, fullbordat uppdrag, och våra gärningar kan inte lägga någonting till det Kristus fullbordade med Sin död. Den framlidne D. J. Ward, som var äldste i Main Street Baptist Church i Lexington, Kentucky, påminner oss på [...]

Read more
Om vår tids största behov (T4G 2016, svensk text)

Om vår tids största behov (T4G 2016, svensk text)

I denna video föreslår Martyn Lloyd-Jones att vår tids största behov är att återvända till Guds Ord. Han kallar församlingen att återta principen som satte reformationens människor i brand, och vi kan återta den genom att förkunna Guds Ord, inte [...]

Read more
10 år tillsammans (T4G 2016, svensk text)

10 år tillsammans (T4G 2016, svensk text)

Genom Guds nåd har Together for the Gospel kunnat kalla pastorer att stå enade för samma evangelium sedan 2006. Denna video utgör ett vittnesbörd om de olika röster och vänner som T4G har samlat under årens lopp. Må Herren ge  [...]

Read more
Panelsamtal om att predika helgelse

Panelsamtal om att predika helgelse

Predika helgelse (panelsamtal från Together for the Gospel 2014, svensk text) Hur uppmuntrar du som pastor dina församlingsmedlemmar till helgelse, samtidigt som de fortfarande är trygga i sin heliga ställning inför Herren som de fått i Jesu Kristi person och verk? [...]

Read more
Underskatta inte Gud! (Ligon Duncan, svensk text)

Underskatta inte Gud! (Ligon Duncan, svensk text)

Gud lär Sin tjänare genom besvikelser i hans kristna liv. Under dessa tider visar Gud dig vad du verkligen älskar och tror. Dina besvikelser uppenbarar vad du vilar i, finner tillfredsställelse och trygghet i, och var du verkligen har din [...]

Read more
Kristus är allt (Matt Chandler, svensk text)

Kristus är allt (Matt Chandler, svensk text)

Kristus är allt (Matt Chandler, Together for the Gospel 2014, svensk text) Matt Chandler predikar utifrån 2 Tim 1:8-14 och beskriver hur vår motivation att evangelisera bör vara gudscentrerad, inte människocentrerad. Om vi främst tänker på den möjliga förföljelsen från andra [...]

Read more