Tid att söka HERREN (andakt av Charles Spurgeon)

Tid att söka HERREN (andakt av Charles Spurgeon)

”Det är tid att söka HERREN.”
Hosea 10:12

Läsare, om du fortfarande inte är frälst, må ditt hjärta, i enlighet med hela naturens uppvaknande, öppnas till att ta emot Herren. Varje blomma som spricker ut varnar dig om att det är tid att söka Herren; hamna inte i otakt med naturen, utan låt ditt hjärta knoppa och blomma ut med helig åstundan.

Säger du att ungdomens varma blod forsar i dina ådror? Då bönfaller jag dig att ge din styrka till Herren. Det var min outsägliga glädje att bli kallad i tidig ålder och jag prisar hemskt gärna Herren varje dag för det. Frälsningen är ovärderlig, när den än kommer, men åh! en tidig frälsning har ett dubbelt värde i sig. Unga män och kvinnor: ”Det är tid att söka HERREN”, för ni kan ju gå under innan ni nått era bästa år. Ni som känner de första tecknen på förtvining, raska på: den ihåliga hostan, den flämtande rodnaden – de är båda varningar ni inte ska leka med. Det är verkligen dags för er att söka Herren.

Nämen, såg jag lite grått där bland dina en gång glänsande lockar? Åren tar allt snabbare in på dig, och döden drar sig närmare i hastig takt. Må du sporras till att få ordning på torpet varje gång våren återvänder. Käre läsare, om du nu är långt framgången i livet, låt mig vädja och bönfalla dig om att inte vänta längre. Nu har du en dag av nåd – var tacksam för det, men det är en begränsad period och den blir kortare och kortare för varje sekund. Här i denna tysta vrå, den första kvällen i en ny månad, vill jag tala till dig så gott jag kan med papper och penna. Från djupet av min själ lägger jag, såsom Guds tjänare, fram denna varning för dig: ”Det är tid att söka Herren.” Ta inte lätt på denna uppmaning, det kan vara din sista chans innan du går förlorad, den sista stavelsen du får höra från nådens läppar.