Tillber Jehovas vittnen Jesus Kristus? (Svensk text)

Tillber Jehovas vittnen Jesus Kristus?

I detta videoklipp talar Paul Washer om Jesu Kristi död och vem Jesus Kristus är. Varför måste Jesus vara Gud för att kunna betala för våra synder?

 

 

Vi ska tala om Kristi död lite. En människa måste dö på korset, eller hur?
Tjurars och bockars blod tar ju inte bort synd… En människa måste dö på korset!
Men någon som är mer än bara människa måste dö. Han måste också vara Gud.
Men varför måste Han också vara Gud – i köttet – Gud Sonen – Guds Son?
För det första står det i Jona: “Frälsningen är hos HERREN.”
Jesaja är tydlig med att Gud inte delar frälsartiteln med någon.
Därför är Jehovas vittnens lära en sådan styggelse. De säger att Gud skapade en-
-oskyldig varelse till att komma och frälsa mänskligheten och ta bort synden.
Om så är fallet har en skapad varelse frälst oss.
Men Kristus var inte skapad, utan Skaparen – Guds evige Son som kom ner från-
-Himlen, och inte såg det som segerbyte att vara jämlik med Gud.
Han lade åt sidan Sina äror och förmåner. Han blev inte mindre än Gud-
-utan något som Gud aldrig tidigare varit.
Han lade mänsklig natur till Sin gudomliga natur. Han tog på Sig kött-
-och blev människa. Han dog på korset som Gudamänniskan och återuppstod-
-som Gudamänniskan, och vår Frälsare är inte bara en människa, utan också Gud!
Jonas ord står alltså fast: “Frälsningen är hos HERREN.”
Om Jehovas vittnen kommer, fråga dem detta. “Tillber ni Kristus?”
“Älskar ni Kristus? Beundrar ni Kristus?” De kan inte relatera till det.
En mycket viktig sak att hjälpa Jehovas vittnen att förstå…
…eller vem som helst som förnekar att Jesus är Gud…
När de undrar varför jag tror det, svarar jag att jag tror på Bibeln så mycket-
-att jag accepterar allt den säger fastän jag inte kan förklara det.
Sedan går jag in på offensiven: “Ert problem är att ni endast tror på det ni kan”-
-“förklara. Om inte, förkastar ni det som att Skriften inte säger det.”
“Eller så förvrider och ändrar ni Bibeln för att passa era resonemang.”
“Så får man inte göra. Jag måste underkasta mig Skriften som en slav.”
“Jag måste underordna mitt intellekt under Skriften. Om den säger att det finns”-
-“en Gud, men också säger att tre personer är lika mycket Gud: Fadern, Sonen”-
-“och den helige Ande, måste jag godta det fastän jag inte kan förklara det.”
“Ni kan inte förklara det, så istället ändrar ni texten. Så kan jag inte göra.”
En annan viktig sak i mötet med Jehovas vittnen. Detta glömmer jag aldrig…
Jag och en missionär, Homer Crane, hade varit ute flera dagar i djungeln.
Men missionärerna vi skulle möta hade inte dykt upp, så vi fick sova i djungeln-
-på marken, utan myggnät.
Och det var inte så roligt.
Jag kom tillbaka med flera stora fat diesel. Jag var mycket yngre då.
Jag bar upp dem på bryggan från båten och fick diesel över hela mig.
Jag var gyttjig, hade haft på mig stövlar i fem dagar, hade inte badat-
-och så hade jag till råga på allt diesel över hela mig.
I alla fall, jag blev klar och gick över plazan, jag ville bara till hotellet.
Så skockas plötsligt Jehovas vittnen runt mig. “Åh nej, Herre, inte nu!”
Jag satt och lyssnade på dem och frågade Herren: “Ska jag diskutera med dem?”
Plötsligt slog det mig vad jag behövde göra. Jag såg på dem och sa:
“Jag älskar verkligen att tala om Gud, och uppskattar att sådana som ni gör det.”
“Men vet ni vad jag helst av allt pratar om? Detta borde ni förstå.”
“Ni är ju ett folk som älskar Gud. Jag älskar att prata om de gånger när man ber”-
-“och plötsligt tycks rummet fyllas av Guds närvaro. Man blir helt upprymd”-
-“och brister ut i lovsång. Så fortsätter det i flera timmar.”
“Till slut måste man vädja till Gud att ta Sin hand ifrån en så att man inte dör.”
“För Han är så verklig, och Hans närvaro är så mäktig. Man är så upprymd, att”-
-“man ropar: ‘Åh Gud! Ta bort Din hand så att jag inte dör!'”
“Dela med mig några av de stunder då det varit så för er i bönen.”
Men de såg bara ut som frågetecken. De kunde inte.
Det finns ingen närvaro, ingen kraft, ingen glädje, hos dem.
När du får se deras förbryllade ansiktsuttryck, säger du: “Ni kan inte ens”-
-“tala om det. För ni vet inte ens vad jag pratar om. Ni har bara en religion.”
“Ni har inte Gud, och ni har inte Gud, för att ni inte har Kristus.”
Gud är rättfärdig. Hur då? Jo, Han har straffat vår synd – i Sin enfödde Son.
Det är bara Han som kan ta bort vår synd – tjurars och bockars blod kan det inte.
En kropp ställdes i ordning, Guds Son föddes – människan Kristus Jesus.
Adam hade syndat – Adams son måste dö. Han blev en Adams son och dog-
-i Sitt folks ställe.
Han måste ha varit människa, men Han måste även ha varit Gud.
Därför är Jehovas vittnens lära så vidrig – att Jesus bara var en skapad varelse-
-som Gud sände ner för att utföra frälsningens verk.
Nej! Gud kom ner för att utföra frälsningens verk! Han måste ha varit Gud.
För om Han inte är Gud, är Han inte en Frälsare – om Han är Frälsare, är Han Gud.
Jona säger ju: “Frälsningen är hos HERREN.”
Den finns hos Herren och ingen annan!
Varför måste Han ha varit Gud? Vem annars kan utstå Guds vrede och återuppstå?
Varför måste Han ha varit Gud? Gud skulle ge Sitt liv.
Många säger att Gud inte kunde hitta en perfekt ängel, eller perfekt människa.
Det hade inte spelat någon roll. Det hade inte fungerat ändå!
Gud kom ner! Gud blev en människa.
Gud…
…och gav Sitt liv för dig.
Låt mig ställa en liten fråga till dig… kan du ge det liv du har?
Det är inte ens ditt, till att börja med. Det kommer inte från dig.
Du har fått ditt liv från Gud. Att ge mitt liv vore som att ge bort din bil.
Den är inte ens min! Men Kristus sa: “Jag har makt att ge Mitt liv”-
-“och Jag har makt att ta tillbaka det.” Det är Hans eget.
Översatt av evangeliecentrerat.se