Tre falska narrativ som hindrar lärjungaskapet

Kulturen i väst skriver ett nytt narrativ, tycks det, varje gång man vänder sida. I denna sju minuters video sitter Mark Mellinger ner med Trevin Wax och diskuterar hur man bäst bemöter vår kulturs konkurrerande narrativ.

 

 

“Hur Skriftens historieskildring bemöter vår tids narrativ.”
Detta ska vi tala om de kommande minuterna. Jag är Mark Mellinger.
Med mig har jag Trevin Wax, redaktionschef för “The Gospel Project”-
-och extraordinär bloggare. Ingen mer introduktion behövs.
Tack för att du är med.
Vilka är de största falska narrativen där ute, just nu, som går emot-
-Skriftens frälsningshistoria?
Ett falskt narrativ har en början, sedan någonting som går snett-
-och därefter erbjuder det en lösning som leder till en idé om framtiden.
Det finns många sådana i vår kultur idag?
Ja, och vi behöver tänka – dessa historier finns obemärkt i våra bakhuvuden.
De tre största i vårt samhälle idag är konsumtionismen: uppfattningen-
-att du är din egen lyckas smed, en självtillräcklig individ, vars livsmål-
-är att klättra på karriärsstegen och till slut ha ett fint hem…-
-…fina bilar, kläder o.s.v.|-Den “amerikanska drömmen”?
Det här är någonting som påverkar många i våra församlingar.
Det är så djupt rotat att alla våra val påverkas utifrån detta narrativ.
Konsumtionismen är ett stort narrativ.
Ett annat är “upplysningen”.
Idén att vi blir ett mer vetenskapligt samhälle och lägger undan-
-vidskepelserna och de religiösa ritualerna från det förgångna.
Där vi går in i den härliga sekulära framtiden och lämnar det andra bakom oss.
Religion handlar då bara om värderingar, medan vetenskapen handlar om fakta.
Det här visar sig i församlingarna när människor-
-nästan förväntar sig att universitetsstudenter kommer lämna tron-
-men förhoppningsvis kanske komma tillbaka senare.
Framtida generationer förväntas bli mindre religiösa.
Men varifrån kom detta? Bibeln lär inte ut det här.
En tredje är den sexuella revolutionen.
Detta är idén att ljuset tändes på 1960-talet-
-och vi lämnar det sexuella förtryckets mörka tidsålder.
Nu är det människans syfte att blomstra och uttrycka sig.
Att man inte anpassar sig till samhället och kan få utlopp för sin sexualitet.
Detta är det huvudsakliga sättet som människor blomstrar idag.
Även den sexuella revolutionen har sin historieskildring.
Varför är det viktigt att kristna är medvetna om dessa falska narrativ?
Som kristna är vi missionärer som möter världen.
Gud har satt oss i denna tid och kallat oss att missionera.
Om du kallas som missionär till Indien, där hinduismen är stark…
Hinduismen har en väldigt uppenbart falsk historieskildring.
Den hinduistiska tidsuppfattningen är cyklisk och frälsningen syftar till-
-att befrias från detta tidshjul.
En kristen ser detta falska narrativ och kan säga att Bibelns tidskoncept-
-är linjär: skapelse, syndafall, återlösning, återställning.
En kristen ser detta falska narrativ och bemöter det.
Utmaningen för oss i vår mission här är att dessa falska tidsuppfattningar-
-är mycket mer diskreta och svårare att lägga märke till.
De ligger i bakhuvudet på oss, det är vårt sätt att leva.
Det handlar inte om frågorna vi ställer utan frågorna vi inte ens tänker på.
Om vi inte vet detta kommer vår vandring med Kristus vara inkonsekvent.
Du som tänkt mycket på Skriftens narrativ och att det förblir detsamma…
Hur gör vi då för att skräddarsy detta narrativ teoretiskt och praktiskt-
-för att bemöta de falska narrativen?
Vi måste göra två saker. Många kristna församlingsledare tänker:
“Så länge vi får människor att tro alla korrekta läror på checklistan…”
“Så länge vi får med människor i vissa andliga övningar, blir allting bra.”
“Tro på rätt saker, gör andliga övningar: läs Bibeln, be, gå i kyrkan.”
Men ytterligare en sak behöver finnas med i lärjungaskapet:
Medan vi undervisar och får med dem på andliga övningar måste vi också-
-grunda dem i Skriftens övergripande historia.
Då uppfattar de inte den kristna tron som olika bitar här och där-
-utan kan se helhetsbilden.
Då kan de se de falska narrativen när de dyker upp.
De ser skillnaden mellan vad Bibeln lär om världen och vad upplysningen-
-den sexuella revolutionen eller konsumtionismen skulle säga om världen.
…för att de blivit stöpta i sanningen. Sådana lärjungar behöver vi göra.
Vi måste ta till oss och formas av Bibelns historieskildring.
Så stöpta i sanningen att vi ser vad som är falskt.
Men en del av att vara en god missionär är att se sammanhanget vi lever i.
Vi måste engagera oss och bemöta de historier andra intalar sig själva.
Särskilt då de historierna inte är sanna. Vi måste kunna tänka oss in.
Se en film, läsa en bok, och fråga oss varför narrativet ser ut så här.
Här behövs urskiljning, engagemang och att man lyssnar på vänner, grannar-
-och andra som ger uttryck för dessa syner.
Då kan vi bemöta dem på bästa sätt.
-Tack för din tid, broder Trevin.|-Det var kul att vara här!