Tro på Gud! (andakt av Charles Spurgeon)

Tro på Gud! (andakt av Charles Spurgeon)

”Tro på Gud!”
Markus 11:22

Tron är själens fot som gör att den kan marschera längs budordens stig. Kärlek kan få fötterna att röra sig snabbare; men tron är foten som bär själen. Tron är oljan som gör att den heliga hängivenhetens och den uppriktiga fromhetens hjul kan röra sig bra; och utan tro avlägsnas hjulen från kärran och vi får dra tungt.

Med tro kan jag göra allting; utan tro kommer jag varken ha viljan eller styrkan att göra någonting i tjänsten för Gud. Om du vill finna de människor som tjänar Gud bäst, måste du leta efter de som har mest tro. Lite tro kan frälsa en människa, men lite tro kan inte uträtta stordåd för Gud.

Stackars Klentro hade inte kunnat strida mot ”Apollyon”, det krävdes en ”Kristen” för att göra detta. Stackars Klentro hade inte kunnat dräpa ”Jätten Förtvivlan”, det krävdes en ”Storhjärtas” arm för att knocka ner det monstret. Klentro kommer säkerligen till himlen, men den måste ofta gömma sig i ett nötskal, och förlorar ofta allt förutom dess juveler. Klentro säger: ”Det är en svår väg, täckt av vassa törnen och full av faror; jag är rädd att gå”, men Starktro kommer ihåg löftet: ”Av järn och koppar skall dina reglar vara, och som dina dagar din kraft”, och så ger hon sig frimodigt ut på färden. Klentro står fortfarande i missmod och blandar sina tårar med floden; men Starktro sjunger: ”Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig”, och så vadar hon omedelbart ut i strömmen.

Vill du ha det bekvämt och vara glad? Vill du njuta av religionen? Vill du ha glädjens, och inte dysterhetens, religion? I så fall: ”Tro på Gud!” Om du älskar mörker och nöjer dig med att leva i dysterhet och elände, då kan du nöja dig med en liten tro; men om du älskar solen och vill sjunga jublande sånger, ha då starkt begär efter denna den bästa gåvan: ”Stark tro”.