Vad är Bibeln? (video från Logia)

Vad är Bibeln egentligen? Är det inte bara nån gammal tråkig bok från stenåldern, skriven av ociviliserade bönder? Nej, verkligen inte!

Logia – En kristen röst i Sverige,  är en sida vars syfte är att förhärliga vår Herre Jesus i Sverige genom att ge biblisk undervisning i form av korta videoklipp.

DelaShare on Facebook12Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page