Vad betyder “född på nytt”? (svensk text)

Juan Sanchez svarar på frågorna: Varifrån kommer begreppet “född på nytt”? Vad betyder det? (svensk text)

 

 

VARIFRÅN KOMMER BEGREPPET “FÖDD PÅ NYTT”? VAD BETYDER DET?
Begreppet “född på nytt” känner vi nog mest igen från Johannesevangeliet-
-där Jesus samtalar med Nikodemus om att bli “född på nytt” eller “född från ovan”.
Läser man här Jesu ord om att bli “född av vatten och Ande” förs tankarna-
-till Hesekiel 36 med löftet om det Nya förbundet där Gud ska ta ut det gamla-
-stenhjärtat och ersätta det med ett hjärta av kött som slår för Gud.
I detta utlovas inte bara pånyttfödelsen utan också att den helige Ande-
-ska ta Sin boning i oss. “Född av vatten” visar att pånyttfödelsen medför en-
-rening, man får syndernas förlåtelse och ett nytt liv.
I det Gamla förbundet hade inte alla Anden, men nu, i det Nya förbundet-
-har alla Anden. Vi får denna nya födelse genom Kristus…
…och vi får kraft att lyda genom den helige Ande.
Bibeln påminner oss om att vi är döda genom våra överträdelser och synder-
-och att bli “född på nytt” innebär att vi inte kan frälsa oss själva.
Om vi ska bli uppväckta för Gud, är det Han som måste göra det.
Vi kan inte frälsa oss själva, utan i pånyttfödelsen kommer Gud till en död-
-människa och gör henne levande.
Vi förenas då med Kristus i Hans död, begravning och uppståndelse.
Vi återuppväcks för att vandra i det nya livet.