Vad betyder uppståndelsen för hur en kristen ska leva och tänka?

Vad betyder uppståndelsen för hur en kristen ska leva och tänka?

Erwin Lutzer svarar.

 

 

VAD BETYDER UPPSTÅNDELSEN FÖR HUR EN KRISTEN SKA LEVA OCH TÄNKA?
Jesu uppståndelse är förstås central för vad vi tror.
En aspekt är att den bekräftade att Fadern godtagit Jesu offer på korset.
Gud uppväckte Honom från de döda som intyg på att det Jesus gjorde-
-hade tillfredsställt Fadern.
Ur praktisk synvinkel är uppståndelsen värdefull för oss, därför att-
-Skriften säger att vi en dag ska bli lika Honom, för vi ska se Honom-
-sådan Han är.
Om vi alltså vill veta hurdana kroppar vi ska få, får vi-
-studera Kristi uppståndna kropp och dess egenskaper.
Vi vet att också våra kroppar en dag ska bli som Hans.
Eftersom Han lever, så ska också vi leva.
I apologetik är de historiska bevisen på uppståndelsen mycket starka.
Alltså innebär uppståndelsen Jesu triumf över döden, över vår synd-
-och en påminnelse om att vi också får ha del i Hans seger.
Översättning: Evangeliecentrerat.se