Vad innebär Kristi himmelsfärd för oss?

Kristus steg upp till himlen fysiskt för vår skull, precis som han kom ned till jorden fysiskt för vår skull, och han för nu vår talan i sin Faders närvaro, förbereder en plats för oss, och sänder oss sin Ande.

 

 

Nyligen tog jag barnen till en butik där de fick ballonger, och när vi-
-gick ut släppte de upp ballongerna i luften.
Vi bara stod och tittade hur ballongerna blev allt mindre och mindre.
Jag tänkte att såhär måste lärjungarna ha känt sig när Jesus-
-steg upp till himlen. De måste ha blivit förbluffade över att Han-
-verkligen gick bort och försvann upp i himlen.
I Apostlagärningarna stod de där ett bra tag tills en ängel kom-
-och sa “Gå vidare, Han kommer tillbaka, sätt igång med arbetet.”
Det var nog svårt att tro, då Jesus sa att Han gick för deras eget bästa.
Läser man detta i Johannesevangeliet vill man argumentera emot det.
Kan det verkligen vara bättre att Jesus går och stiger upp till himlen?
Men det är det. Tänk er att på den bästa maktpositionen, sitter den-
-allra bästa företrädaren för oss.
Jag bor nära Washington D.C. Hit sänds lobbyister från hela världen-
-för olika bolag och intressen. De vill ha någon som talar för dem-
-som företräder deras sak.
Guds tronsal är det allra största maktcentret. Och tänk på detta…
Den företrädare du har, genom tron på Jesus Kristus, är ingen annan-
-än Guds Son, som fullkomligt behagat Gud och har namnet över alla namn.
Är det inte härligt att vi har Jesus där för oss.
Han har stigit upp till himlen för att bereda plats åt oss, och sänt-
-sin helige Ande. Vi behöver aldrig vara ensamma, var vi än är på jorden.
Guds helige Ande bor i våra hjärtan – tröstar, ger oss mod, övertygar oss-
-om Guds kärlek… dessa förmåner får vi av Kristi himmelsfärd.
Så kan vi sjunga orden i sången, som säger:
Inför Guds tron i himmelen, jag andas ut i gott bevar,
hos frälsar’n kärleksfull och ren, som evigt står till mitt försvar.
Mitt namn är skrivet i hans hand, jag i all evighet är hans.
När jag går hem till himlens land, vi kan ej skiljas från varann.

 

Rom 8:34
Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.

 

Denna fråga och svar är hämtade från evangeliekatekesen.se, där man även hittar alla frågor och en PDF-fil med alla frågor och svar.

För mer information om evangeliekatekesen och vad en katekes är se här.