Vad innebär tionde enligt Nya testamentet? (svensk text)

Mike Andrus svarar på frågan: Vad är tiondegivandet för en troende enligt Nya testamentet?

 

 

VAD ÄR TIONDEGIVANDET FÖR EN TROENDE ENLIGT NYA TESTAMENTET?
Vi behöver närma oss tiondet från ett bibelteologiskt perspektiv.
Hela Bibeln är Guds Ord, men det är viktigt att skilja mellan Gamla-
-och Nya förbundet – Mose lag och Kristi lag.
Israeliterna i Gamla testamentet var under Mose lag. Tiondet var ett krav.
Men vi är under Kristi lag, och tiondet finns inte med i det Nya förbundet.
I apostlarnas brev som de tidiga församlingarna hade som handbok, nämns tiondet-
-endast i Hebr 7:5, en hänvisning till Melkisedek som gav tionde i GT.
Förutom detta nämns ingenting om tionde i breven.
Om tiondet vore ett krav förstår jag inte varför Paulus i 1 Kor 16 säger om-
-församlingens givande, i vers 2: “På första veckodagen skall var och en av er”-
-“hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara.”
Men varför säger han inte bara “lägga undan tiondet”?
Han säger “lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara”.
Men det stämmer att, även om den NT troende inte är under tiondet, har han-
-en ännu högre nivå för givande än tiondet.
I Bergspredikan höjer Jesus nivån: “Ni har hört att det sagts, men jag säger er.”
Han höjde nivån. Ser vi då på 1 Kor 16, 2 Kor 8 och många fler ställen i NT-
-finner vi en nivå för givandet som går högre än tiondet.
Givandet ska ske regelbundet, en gång i veckan.
Det ska ges i proportion: “vad han lyckas spara” – eller “enligt sin inkomst”.
Det ska ges med glädje och vara generöst, enligt 2 Kor 8.
Det ska även ges uppoffrande. Makedonierna hålls fram som goda förebilder för oss.
De gav “över förmåga”…
Att använda tiondet som norm för givande, är att ha en alltför låg nivå.
Med de välsignelser och inkomster Gud har gett oss, tror jag vi bör gå längre-
-både i generositet och uppoffrande givande.
Översatt av evangeliecentrerat.se|Med tillstånd