Vad lär Bibeln egentligen om homosexualitet?

Kevin DeYoung. What Does the Bible Really Teach About Homosexuality?. Wheaton, IL: Crossway, 2015. 158 pp. $12.99.

What Does the Bible Really Teach About Homosexuality? är lite av en “Gagnon för dummies” (Robert Gagnon har skrivit ett noggrant och avancerat verk i försvar för den traditionella kristna synen på homosexualitet). Gagnons bok är ett praktexempel på seriös bibelforskning, men den är så akademisk att den inte är tillgänglig för den vanliga läsaren. Och ändå är det mer akut än någonsin att vanliga läsare förstår vad Bibeln säger i frågan. Även om homosexualitet snabbt blir en av vår tids definierande frågor vet kristna inte på vilket sätt – eller ens om – Skriften uttalar sig i frågan.

In på scenen träder Kevin DeYoung, en pastor och forskare som är mästare på att ta komplicerade argument och formulera dem så att vem som helst kan förstå. Han erkänner i början av sitt projekt att han inte avser att bryta ny mark. Han siktar på att skapa en resurs för ”mammor, pappor, äldstebröder och universitetsstudenter, far- och morföräldrar, gymnasieadministratörer, hemgruppsledare och dussintals andra ’vanliga’ människor som inte riktigt är säkra på hur de ska få ut någonting vettigt av det hela” (19). Och detta är exakt vad DeYoung uppnår i denna bok.

Obevekligt biblisk

What Does the Bible Really Teach About Homosexuality? är obevekligt biblisk. Faktum är att DeYoung, förstepastor i University Reformed Church i East Lansing, Michigan, lägger hela första delen av boken på att i enkelhet förklara vad Skriften lär. I fem kapitel behandlar han sex huvudtexter från Gamla och Nya testamentet som tar upp homosexualitet: 1 Mos 1-2 och 19; 3 Mos 18 och 20; Rom 1; 1 Kor 6; och 1 Tim 1. Alla som är bekanta med det berg av bibelforskning som gjorts på dessa texter under de senaste 40 åren vet att detta är en kolossal uppgift. Tyvärr har mycket av detta arbete ägnats åt osannolika revisionistiska tolkningar som fått oförtjänt utrymme i den sexuella revolutionens efterdyningar. DeYoung känner till denna forskning, sammanfattar dess argument pricksäkert och decimerar dem sedan i termer som vanliga läsare kan förstå. Detta är inte en liten bedrift!

deyoung_homosexuality[1]För var och en av de avgörande texterna, recenserar DeYoung revisionisttolkningarna och desarmerar dem en gång för alla. Efter att ha röjt undan revisionistsplittren, visar DeYoung att Gud faktiskt skapade äktenskapet som en institution mellan man och kvinna (1 Mos 1-2); att Jesus faktiskt bekräftade skapelseberättelsens definition på äktenskap (Matt 19); att Gud verkligen förstörde slättstäderna delvis p.g.a. homosexualitetens synd (1 Mos 19); att förbuden i lagen som gavs åt Mose angående samkönade beteenden faktiskt verkligen gäller än idag (3 Mos 19-20); och att Paulus faktiskt fördömde allt samkönat beteende (Rom 1; 1 Kor 6; 1 Tim 1). Bibelns bild av homosexualitet är egentligen inte så komplicerad som revisionisterna vill göra gällande.

DeYoung lämnar inte mycket utrymme för uppfattningen att homosexualitet kan uppfattas som någonting som endast ligger i Bibelns periferi för att endast ett fåtal texter nämner detta. Han visar att äktenskapsförbundet som skildras i 1 Mos 1-2 är grundläggande för Bibelns historieförlopp. Manlig-kvinnlig komplettering krävs både för äktenskap och dess symboliska status som en avbild av evangeliet. Bibelns hela underliggande berättelse antar detta ramverk.

Att man gör homosexualiteten till någonting normalt och missuppfattar äktenskapet beror alltså inte bara på att man slarvat med ett fåtal texter. Man underminerar Skriftens hela historia – en historia som börjar med äktenskapet i 1 Mos 1 och slutar med ett äktenskap i Upp 21. Som DeYoung skriver: ”Om Gud ville att vi skulle dra slutsatsen att män och kvinnor var utbytbara i äktenskapsrelationen, så gav han oss inte bara fel skapelseberättelse; han gav oss fel metanarrativ” (32). Eftersom äktenskapet är en avbild av evangeliet och eftersom oomvänd omoral är oförenlig med att vara kristen, måste kristna förstå frågan om homosexualitet rätt.

Att anta utmaningarna

Andra delen av What Does the Bible Really Teach About Homosexuality? besvarar huvudinvändningarna mot Bibelns undervisning i frågan. Sju kapitel tar upp vanliga utmaningar så som ”Bibeln nämner det knappt” (kap. 6). ”Du är på fel sida av världshistorien” (kap. 10) och ”Det är orättvist” (kap. 11). Boken slutar med att konkretisera vad som står på spel i denna debatt. Bland annat hävdar DeYoung att Skriftens auktoritet och hela historieförlopp står på spel. Han hävdar att kristna därför måste hålla fast vid den forna tron med nåd och sanning. DeYoung har till verket lagt tre bilagor som är så viktiga att de lika gärna kunnat vara med som kapitel i bokens huvuddel. De tar var och en upp samkönat äktenskap, samkönad attraktion och kyrkan och homosexualitet.

Jag tror inte att DeYoungs bok har några större svagheter. Men man kan gott påpeka att den är lite korthuggen i en del ytterst viktiga frågor: den sexuella läggningens etik och kulturkriget om homoäktenskap. Men man ska väl inte klaga, han har kortat ner två frågor som egentligen skulle behöva var sin egen bok att behandla. DeYoung har dessutom ett snävt mål i åtanke – att förklara vad Bibeln lär i fråga om samkönat beteende och möta utmaningar mot denna undervisning. Denna bok briljerar i detta snäva mål.

Bästa boken

What Does the Bible Really Teach About Homosexuality? må vara en ”Gagnon för dummies”, men den är också så mycket mer. På bara 158 sidor behandlar DeYoung denna massiva fråga på ett väsentligt sätt. Den är fylld till brädden av citatvänliga guldklimpar och DeYoungs livliga prosa.

För den vanlige läsaren är denna bok helt enkelt bäst i frågan, så vitt jag vet. Jag kommer rekommendera den för de som försöker komma till rätta, bibliskt, med en av de mest omstridda moralfrågorna i vår tid. Jag kan inte nog rekommendera detta verk. Det är den rätta boken för vår tid – en verklig gåva till församlingen.

Denny Burk är professor i bibelvetenskap och etik vid Boyce College, där han även tjänar som ordförande för The Center for Gospel and Culture. Han tjänar som assisterande pastor vid Kenwood Baptist Church i Louisville, Kentucky. Han bloggar på DennyBurk.com.