Vad ska jag göra om jag tvivlar på min frälsning?

Gary Inrig svarar på frågan: Vad ska jag göra om jag tvivlar på min frälsning?

 

 

VAD SKA JAG GÖRA OM JAG TVIVLAR PÅ MIN FRÄLSNING?
Vi kan tvivla på vår frälsning av många olika skäl, men det enda botemedlet är-
-att gå till korset och sanningen: vem Jesus är och vad Han gjort på korset.
Men en del tvivlar inte på sin frälsning fastän de borde göra det.
Bibeln säger att vi ska pröva oss själva om vi är i tron.
Men huvudfrågan är: Förtröstar och litar jag på Herren Jesus Kristus?
Det viktigaste är alltså att förtrösta på Herren Jesus.
Vi kommer till korset, i omvändelse och tro – vi ser inte tillbaka till något-
-tillfälle, även om det var fint. Vi är ju frälsta genom tron, inte ett beslut-
-vi tog en gång i tiden. Det är ett ständigt beroende av Honom.
Ibland tvivlar jag p.g.a. okunskap – jag vet inte om jag sagt de rätta orden-
-eller gjort allt på rätt sätt.
Guds löfte är ändå att den som tror på Herren Jesus Kristus – som bekänner-
-att Jesus är Herre och tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, blir frälst.
Ibland tvivlar vi för att vi blickar inåt och litar på våra egna känslor.
Vi tänker oss att vi måste känna något. Känslor är viktiga och Anden verkar i oss-
-men vi vet att vi har evigt liv, att vi gått från död till liv, för att vi-
-förtröstar på Kristus.
Ibland tvivlar vi eftersom vi har synd i våra liv, som vi vet är fel.
Detta får oss att återgå till korset, omvända oss, lägga fram det för Herren-
-och se det härliga Han gjort för oss.
Men det centrala Bibeln säger om hur vi vet att vi är kristna, är genom tron.
Men beviset på tron är att Guds Ande verkar i våra liv och att vi bär frukt.
Ofta är vi själva inte bäst på att se frukten i våra liv, men det kommer att ha-
-skett en synlig förändring om Gud har verkat i våra liv.
Det här är löftet om pånyttfödelse, att Guds Ande bor i oss.
Därför är det viktigt att se efter frukt, om vi har en längtan att tjäna Gud.
Det andra Bibeln säger är att Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn.
Den helige Andes närvaro får oss att förstå att vi är en del av Guds familj.
Detta bidrar också till att ge oss frälsningsvisshet.
Men allt kretsar kring: “Förtröstar jag på Jesus som min Herre och Frälsare?”
Det är grunden för vår visshet.