Vad ska vi göra?

Med “röster från det förflutna” kallar denna video pastorer att slå vakt om sina liv, församlingar och sin lära, och omvända sig från att försumma sin teologi. Denna video avslutade Together for the Gospels konferens 2016 och vittnar om hur kristenheten en masse har övergett Skriften, och om hur våra församlingar på nytt kan väckas till liv.

 

 

“Vad ska vi göra?” undrar någon.
“Du har visat hur vi alla, på sätt och vis, gått ifrån Nya testamentet.”
“Vad gör vi?”
Vad ska vi göra? Det är rätt fråga att ställa. Här är vad vi behöver göra:
Först av allt behöver vi inse problemet.
I vår tid tänker man inte särskilt djupt. Kulturen uppmuntrar inte till-
-tänkande och man tänker inte mycket ens i församlingarna.
Om bara moderna människor skulle läsa lite historia skulle detta snart-
-korrigera många av deras enfaldiga uppfattningar.
Att människans problem skulle vara annorlunda idag mot vad det var förr-
-är den mest skrattretande av alla läror jag känner till.
Människan är inte alls annorlunda, utan precis som hon alltid varit.
Om vi därför inte har förlorat jobbet och kan betala vår skatt-
-lever ganska väl, kyrkan växer och har en ny byggnad-
-så tror vi att vi har Guds välsignelse. Även om vi glömmer Evangeliet.
Kristenheten har tagit ett massivt avstånd från Skriften.
I predikstolarna står den liberale och skeptiske predikanten.
Han har utbildats, inte för att vässa sitt redskap för Evangeliet-
-utan för att vässa det emot Evangeliet.
Han kommer till kyrkan och predikar ett budskap som inte är Evangelium.
En världslig kyrka hamnar på nedgång, som tidigare med liberala kyrkor.
Vi måste inse vad som pågår och att problemet är att vi saknar teologi.
Vi måste omvända oss från denna synd.
En kristen som glömmer sin teologi syndar.
Om vi verkligen ber och längtar efter den helige Andes välsignelse-
-måste vi hedra Hans Ord.
Vi måste reformera oss om vi uppriktigt söker och längtar efter väckelse.
Vi kan få uppleva stor väckelse mitt ibland oss-
-Andens frälsande makt i församlingar, predikanter och missionsfält.
Martin Luther anslog de 95 teserna på Wittenbergskyrkan-
-och den allra första tesen handlade om omvändelse.
-Vad ska vi göra då?|-Framför allt omvända oss-
-från denna synd som förstör församlingarna.
-och sedan behöver vi göra det vi talar om här.
Vi måste återta det historiska Evangeliet.