Låt oss vända om till Herren! (andakt av Charles Spurgeon)

Låt oss vända om till Herren! (andakt av Charles Spurgeon)

”Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem, låt oss vända om till HERREN!”
Klagovisorna 3:40

Makan som har sin frånvarande man mycket kär längtar efter hans återvändo. En utdragen separation från hennes herre är nästan som döden för hennes ande. Och detsamma gäller själar som älskar Frälsaren högt. De måste se hans ansikte, de står inte ut med att han inte längre håller dem sällskap och är borta på de kassiadoftande bergen. En klandrande blick, ett upphöjt finger, är en sorg för de barn som älskar och som är rädda att göra sin ömma fader förnärmad, och de kan bara vara glada när han ler.

Älskade, så var det en gång med er. En bibeltext, ett hot, en känning av tuktans spö fick dig genast att komma inför din Faders fötter, i tårar: ”Låt mig veta varför du anklagar mig.” Är det så nu? Nöjer du dig med att bara följa Jesus på avstånd? Kan du tänka dig att ha ett avbrott i kontakten med Kristus utan att känna minsta oro? Kan du stå ut med att din Älskade stretar emot dig för att du stretar emot honom? Har du ändå ro i själen, fastän dina synder skilt dig och din Gud åt?

O låt mig ge dig en varning i all välmening, för det är bedrövligt när vi kan leva lugnt och förnöjt utan att åtnjuta den direkta närheten till Frälsarens ansikte. Låt oss sträva efter att känna hur ont detta är – alltför lite kärlek till vår egen döende Frälsare, alltför lite glädje i vår dyre Jesus, alltför lite gemenskap med den Älskade!

Håll sann fasta i din själ, och sörj över ditt hårda hjärta. Stanna inte bara vid att sörja! Kom ihåg var ni först fick frälsning. Gå genast till korset. Där, och bara där, kan din ande få ny livskraft. Oavsett hur härdade, hur okänsliga, hur döda vi än har blivit, låt oss åter gå, i alla våra trasor, all vår fattigdom, och all den orenhet som kommer av vårt naturliga tillstånd. Låt oss hålla detta kors i ett fast grepp, låt oss titta in i de matta ögonen, låt oss bada i denna källa fylld med blod – detta kommer att föra oss tillbaka till vår första kärlek och ge oss vår enkla tro tillbaka och åter göra våra hjärtan mjuka.

DelaShare on Facebook6Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page