Varför kristna kvinnor inte känner sig nöjda (Melissa Kruger)

“Vi har en evig törst som endast kan släckas av en evig Gud.”

Melissa Kruger, TGC-redaktör, bloggare och författare om det största hindret mot att kristna kvinnor känner sig nöjda.

 

 

VAD HINDRAR KRISTNA KVINNOR MEST FRÅN ATT VARA NÖJDA?
Det som hindrar kristna kvinnor mest att vara nöjda tror jag är-
-att vi ofta sätter vårt hopp till föremål eller människor som aldrig varit-
-ämnade att bära detta hopp.
Sanningen är den att vi kvinnor har en evig törst som endast kan släckas-
-av en evig Gud.
Ofta söker vi tillfredsställelse i mindre saker.
Jag tänker mig det som en kvinna som står framför havet och är-
-förtvivlat törstig, tar ett glas och tar upp havsvatten för att dricka.
Genast vill vi säga: “Nej! Drick inte det!” Havet är underbart och gott:
Man kan simma, leka, titta på det och njuta av det, men det är inte-
-något livsmedel. Om hon dricker det blir hon bara ännu törstigare-
-och om hon fortsätter dricka dör hon till slut.
Likadant är det med världsliga ting – om vi jagar efter världsliga ting-
-även goda ting som är till för att njuta av, men vi sätter vårt hopp-
-till dem istället för Gud som skapat allt är vi dömda att bli missnöjda.
Vi kommer gå från det ena till det andra och ständigt söka bli nöjda-
-i föremål som inte är skapade för att göra oss nöjda.
Varje dag behöver vi gå till Kristus, bli funna i Honom, dricka av det-
-levande vattnet som är Kristus själv.
Då kommer våra själar finna den förnöjsamhet vi så längtar efter.