Varför skall vi stanna kvar här, tills vi dör? (andakt av Charles Spurgeon)

Varför skall vi stanna kvar här, tills vi dör? (andakt av Charles Spurgeon)

”Varför skall vi stanna kvar här, tills vi dör?”
Andra Kungaboken 7:3

Käre läsare

Dessa andakter är främst till för att bygga upp troende, men om du ännu är ofrälst, önskar vi, från vårt allra innersta väsen, att få säga något välsignat ord till dig. Öppna din bibel och läs om de spetälska. Lägg märke till hur deras situation till stor del är lik din egen. Om du stannar kvar där du är kommer du förgås, men om du går till Jesus kommer du aldrig att dö.

”Inget vågat, inget vunnet” lyder det gamla ordspråket, och i ditt fall har du inte vågat mycket. Om du sitter kvar, trumpen och förtvivlad, kommer ingen att tycka synd om dig när din undergång väl är kommen. Men om du dör i sökandet efter barmhärtighet, om sådant nu vore möjligt, får du allas sympatier. Ingen av de som vägrar vända sig till Jesus kommer att klara sig; men du vet att åtminstone några av de som tror på honom är frälsta. En del som du själv känner har ju fått barmhärtighet, så varför skulle inte du få det?

Folket i Nineve sa: ”Vem vet?” Handla utifrån samma hopp och pröva Herrens barmhärtighet. Att gå förlorad är så fruktansvärt, att om det bara fanns ett strå att gripa efter, skulle bara självbevarelseinstinkten tvinga dig att sträcka ut din hand.

Vi har hittills talat till dig utifrån din egen icke-troende position, men nu vill vi försäkra dig, som om det kom från Herren själv, att om du söker honom kommer han att låta sig finnas av dig. Jesus kastar inte ut någon av de som kommer till honom. Du kommer inte att gå under om du förtröstar på honom – nej raka motsatsen: du kommer finna en skatt som är långt mycket större än den som de fattiga spetälska hade samlat ihop i det övergivna lägret i Syrien.

Må den helige Ande ge dig mod att stå upp genast, och du kommer inte att tro förgäves. När du blivit frälst själv, gör dessa goda nyheter kända för andra. Tig inte; tala först om det för Kungens hushåll, och förenas med dem i gemenskapen; låt stadens portvakt, pastorn, få veta om din upptäckt, och förkunna sedan de goda nyheterna på varje plats. Må Herren frälsa dig innan solen har gått ner denna dag.

DelaShare on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page