Varför tar det judiska folket inte emot sin Messias?

Peter Cha svarar på frågan: Varför tar det judiska folket inte emot sin Messias?

 

 

VARFÖR TAR DET JUDISKA FOLKET INTE EMOT SIN MESSIAS?
Ett av de universitet jag bedrivit kristen verksamhet på var-
-Chicagos universitet. En stor andel studenter och lärare var judar.
Vi ville medvetet nå ut till dem på universitetsområdet.
En av ledarna var just en jude som blivit kristen under universitetstiden.
Så vi samarbetade mycket med Jews for Jesus och använde deras material.
Det året förvånades vi över hur mycket fientlighet vi mötte p g a detta.
Detta gav oss mycket att tänka på. Varför reagerade judiska studenter-
-på detta sätt mot sin egen messias? Det finns olika orsaker-
-och under det året, när vi samtalade med många judiska studenter-
-var det en del vi lärde oss.
För det första råder en uppfattning, särskilt bland judiska studenter-
-om att kristendomen genom historien har varit antisemitisk och förtryckt-
-judar. Man kan förstås diskutera huruvida detta stämmer, men när de-
-väl har bestämt sig att tro det är det svårt att få bort dem från det.
För det andra fanns en kulturell press, så att säga.
Några judiska studenter kom på bibelstudier där vi utforskade Jesu anspråk.
Men när deras föräldrar fick veta att deras söner eller döttrar gick på-
-dessa bibelstudiegrupper, satte de stark press på dem att sluta gå på dem.
De sa: “Varför försöker ni ansluta er till fienden?”
Det var en stark vi-och-de-känsla.
De judiska studenter som var mycket aktiva i sin religionsutövning-
-kände en andlig stolthet över att vara Guds utvalda folk.
Kristen och annan religion är därför underlägsen.
Denna andliga stolthet höll dem från att vara öppna för Evangeliet.
Som vi vet är ju dock frälsningen beroende av den helige Andes verk.
När vi såg att det var så höga barriärer och vi tror att frälsningen-
-i slutändan är den helige Andes verk, började vi be än mer ihärdigt-
-för våra judiska vänner. Lyckligtvis blev ett par judar kristna det året-
-och ytterligare en senare, som blev en mycket nära vän till mig.
Nu är han professor i biokemi vid Duke University.
Nyligen sa han till mig att han inte hade varit beredd att höra Evangeliet-
-när han studerade i Chicago, men nu var han tacksam att vi försökte nå ut.
Det hade gjort honom intresserad. Och det här lärde jag mig också-
-i evangelisation för judar, att det ibland tar längre tid-
-och att fler människor kommer in i deras liv. Genom Evangeliets predikan-
-och ett vänligt bemötande, hör de till slut och gensvarar på Evangeliet-
-genom Guds nåd.
Översättning: Evangeliecentrerat.se

DelaShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page