Veckans Spurgeon-andakt: Väx till i nåd

Veckans Spurgeon-andakt: Väx till i nåd

“Väx till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.” – 2 Petrusbrevet 3:18.

“Väx till i nåd” – inte bara i en nåd utan i all nåd.

Väx i tron, som är nådens rot. Tro på löftena ännu fastare än tidigare. Låt tron öka i fullhet, beständighet, enkelhet.

Väx också till i kärlek. Be om att din kärlek skulle få sträckas ut, bli mer intensiv, mer utlevd i praktiken och påverka varje tanke, ord och handling.

Väx likaså i ödmjukhet. Sök att ligga väldigt lågt, och veta mer om din egen obetydlighet. Samtidigt som du växer nedåt i ödmjukhet, sök också växa uppåt – och närma dig Gud ännu mer i bön och mer intim gemenskap med Jesus.

Må Gud den helige Ande göra så att du kan “växa till i kunskap om vår Herre och Frälsare.” Den som inte växer i kunskap om Jesus vägrar att bli välsignad. Att känna Herren är “evigt liv”, och att växa i kunskapen om Honom är att få ökad glädje. Den som inte längtar efter att veta mer om Kristus, vet ingenting om Honom än. Den som smuttat på detta vin kommer att törsta efter mer, för även om Kristus mättar, är det samtidigt en sådan mättnad, att aptiten inte blir övermättad, utan stimulerad. Om du känner Jesu kärlek – kommer du längta efter djupare klunkar av Hans kärlek som hjorten längtar efter vattenbäckar. Om du inte önskar lära känna Honom bättre, då älskar du Honom inte, för kärleken ropar alltid: “Närmare, närmare.”

Att vara borta från Kristus är helvetet; men att vara hos Jesus är himlen. Nöj dig alltså inte med mindre än ett mer och mer ökat umgänge med Jesus. Sök lära känna mer om Honom i Hans gudomliga natur, i Hans mänskliga släktskap, i Hans fullbordade verk, i Hans död, i Hans uppståndelse, i Hans nuvarande förhärligade förebedjartjänst, och i Hans framtida kungliga ankomst. Förbli starkt fäst vid korset och utforska hemligheten i Hans sår.

En ökande kärlek till Jesus och en mer fullkomlig uppfattning av Hans kärlek till oss är ett av de bästa proven på att man växer till i nåden.