Vem tillhör du? (andakt av Charles Spurgeon)

Vem tillhör du? (andakt av Charles Spurgeon)

”Vem tillhör du?”
Första Samuelsboken 30:13

Inga neutraliteter kan existera i religion. Antingen är vi inordnade under Fursten Immanuels banér, att tjäna och utkämpa hans strider, eller så är vi den svarte fursten, Satans, vasaller. ”Vem tillhör du?”

Låt mig hjälpa dig finna svaret. Har du blivit ”född på nytt”? I så fall tillhör du Kristus, men utan den nya födelsen kan du inte tillhöra honom. Vem förtröstar du på? De som tror på Jesus är nämligen Guds barn. Vem arbetar du för? Visst tjänar du din husbonde, för den du tjänar är därigenom den du känns vid som din herre. Vad håller du för sällskap? Om du tillhör Jesus kommer du att förbrödra dig med de som bär korsets uniform. ”Lika barn leka bäst.” Vad talar du om? Handlar det om himmelska eller jordiska ting? Vad har du lärt dig av din husbonde? Tjänare lär ju sig mycket av sina husbönder, vars lärlingar de blivit. Om du har tjänstgjort hos Jesus, kommer det sägas om dig, som det sades om Petrus och Johannes: ”så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus.”

Vi trycker på frågan: ”Vem tillhör du?” Svara ärligt innan du ger sömn åt dina ögon. Om du inte tillhör Kristus lever du ett slitsamt liv – rym från din grymme husbonde! Träd i tjänst hos Kärlekens Herre, så får du ett liv av salighet. Om du tillhör Kristus, låt mig råda dig att göra fyra saker. Du tillhör Jesus – lyd honom; låt hans ord vara din lag; låt hans önskan vara din vilja. Du hör till den Älskade, så älska honom då; låt ditt hjärta omfamna honom; låt hela din själ fyllas av honom. Du tillhör Guds Son, lita då på honom; vila ingen annanstans än hos honom. Du tillhör kungarnas Kung, var då avgjord för honom. På så sätt kommer alla veta vem du tillhör, utan att du behöver få ett märke på pannan.