Efterskrift: Gammaltestamentliga skuggor och Kristi ankomst

Efterskrift: Gammaltestamentliga skuggor och Kristi ankomst

Efterskrift: Gammaltestamentliga skuggor och Kristi ankomst En av de viktigaste punkterna i Hebreerbrevet är att det gamla förbundets system för tillbedjan är en skuggbild som ersätts av Jesus Kristus. Så julen ersätter skuggor med verklighet. (Du kan se detta i Hebreerbrevet 8:5 [...]

Read more
Avslutning: Min favorittext till julen

Avslutning: Min favorittext till julen

Avslutning: Min favorittext till julen Min favorittext till julen sätter ödmjukhet i centrum. Så den här julen förundras jag över Jesu ödmjukhet och vill ha mer av den för egen del. Jag ska strax citera texten. Men först finns det två problem. [...]

Read more
Dag 25: Tre julklappar

Dag 25: Tre julklappar

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också [...]

Read more
Dag 24: Två syften med julen

Dag 24: Två syften med julen

Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom han är rättfärdig. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens [...]

Read more
Dag 23: Guds obeskrivliga gåva

Dag 23: Guds obeskrivliga gåva

För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom [...]

Read more
Dag 22: För att ni ska tro

Dag 22: För att ni ska tro

Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. JOHANNESEVANGELIET [...]

Read more
Dag 20: Julens solidaritet

Dag 20: Julens solidaritet

Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds Son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. FÖRSTA JOHANNESBREVET 3:8 Dag 20: Julens solidaritet Satans fabrik producerar miljontals synder varje dag. Han lastar dem [...]

Read more
Dag 19: Julen är till för frihet

Dag 19: Julen är till för frihet

När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt [...]

Read more
Dag 18: Julmodellen för mission

Dag 18: Julmodellen för mission

Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. JOHANNESEVANGELIET 17:18 Dag 18: Julmodellen för mission Julen är en modell för mission. Mission är en spegling av julen. ”Såsom jag, så också ni.” Ta faror till exempel. Jesus kom [...]

Read more