Albert Mohler om hur man överlever en moralrevolution

Albert Mohler, medlem i The Gospel Coalitions råd och rektor på Southen Baptist Theological Seminary talar om den moralrevolution som skett de senaste decennierna och ber kristna att eftersträva trohet, som kristen motkultur.

 

 

Välkomna till ett samtal om Västvärldens moralrevolution.
Jag är Mark Mellinger på The Gospel Coalition och med mig i samtalet-
-har jag Dr. Al Mohler, föreståndare för Southern Seminary i Louisville.
Du säger att inom en enda generation har uppfattningen om moral i USA-
-blivit helt omvänd. Utveckla detta och förklara hur det gick till.
Nyligen sa Time Magazine samma sak, att inom 25 år har det skett-
-en stor sexuell revolution som påverkat hela kulturen.
De som startade revolutionen tyckte att 25 år var en lång tid-
-men det är som ett ögonblick i världshistorien.
Vi har aldrig upplevt någonting liknande. Det finns många skäl till detta-
-men det mest intressanta är att hela samhället påverkas.
Skatter, regelverk för förskolor, definitionen av äktenskap-
-och om man får skriva “mamma”, “pappa”, “syster”, “bror” i barnböcker.
Vi har inte haft en sådan moralisk revolution tidigare i historien.
Hur gick det så fort?
Det hände inte i ett tomrum. Det första kristna svaret är sekulariseringen.
Om vi levde i en tid där biblisk kristendom dominerade-
-så hade detta varit omöjligt. Det hade inte hänt på medeltiden.
Det är bara nu när moderniteten förändrat världsbilden-
-hos de flesta människor i den industrialiserade världen.
Världsbilden är redan så mycket förändrad, och dessa förändringar-
-har blivit oundvikliga.
Är grunduppfattningen idag, även om man inte själv inser det-
-att sexuell- och genusfrihet ses som det högsta moraliska goda idag?
Det har nästan helig status och ska beskyddas till varje pris?
Jag skulle säga det baklänges. Det enda samhället tror att man INTE FÅR-
-är att begränsa sexuella- eller genusuttryck.
De flesta säger nog inte att det är det högsta goda, att leva och dö för.
Men det är det enda man inte får reglera eller inskränka.
Mer eller mindre är detta skriven lag idag. Så argumenterar-
-de som lobbar för detta i rättssalarna.
Du säger att detta har inverkan på allt, även det som verkar orelaterat.
Förklara hur detta fungerar.
Uttryck för sexualitet och intimitet är så centralt att-
-det till slut påverkar allt.
Visst ser man rubrikerna att samkönade äktenskap är lagliga, men-
-det man inte ser är att “äktenskap” tas bort från skattelagen-
-för att deras syn på jämlikhet ska kunna införas.
Dessutom, vilket regelverk måste byråkraterna införa i förskolorna?
Eller vad får idrottsförbundet ställa för krav på skolorna?
I fråga om husrum, anställning, genusidentitet och hela HBT-revolutionen.
Men det är mer grundläggande än så. Om man ger ut en barnbok-
-får man då använda ord som “mamma” och “pappa”?
Får man visa en bild på mamma, pappa och barn?
Får man tala om pojke, flicka, man och kvinna, eller är det mot reglerna?
Denna revolution kommer försöka uppnå en ny norm i andra änden.
Men jag förväntar mig att även de drivande kommer finna det svårt att-
-etablera en ny norm i andra änden.
Hur ska man då som kristen troget vittna i ett samhälle som redan ändrats-
-och som kommer fortsätta och gå ännu längre de kommande 20 åren?
Vi måste först inse att Kristus grundade församlingen.
Han grundade inte kristendomen, utan församlingen.
Bibliskt sett är och ska församlingen alltid vara den stora motkulturen.
Just nu lever vi i en konstgjord tidsålder, med namn- och kulturkristendom.
Kulturen tyckte att den behövde oss, höll med oss och gillade oss.
Men den kristna församlingen enligt NT är inte bekväm i kulturen.
Utmaningen för oss är att vara en sant kristen motkultur.
Hjälp mig lite här. Det finns många kristna som vill behålla den gamla-
-moralen som finns kvar, i viss mån, eller slåss för att vinna tillbaka den.
…och för det mesta gäller detta inom politiken…
Hur skulle du råda dessa kristna? Gör det någon nytta i dagsläget?
Oavsett om det gör nytta, så görs det på rätt sätt med trofasthet.
Om vi älskar Gud och vår nästa, hoppas, ber och strävar vi efter-
-en samhällsordning som leder till mänsklighetens bästa.
Det sker ju inte genom att hänga med och godkänna denna revolution.
Vi har inga falska förhoppningar om att vi kan rösta fram en väckelse-
-eller att kulturen håller med oss om vi bara vinner debatten.
Det sker genom långsiktig, ihållig trofasthet.
Vi måste uttala oss angående vissa lagförändringar.
Men vi måste tala utan den ton av överlägsenhet som kristna ofta uppvisat.
Och utan de sårade känslorna som skapar förbittring bland kristna.
Vi har inte rätt att bli sura, vi är inte lovade att vinna kulturen.
Till sist. Hur förbereder du eleverna på att leva i denna kultur och-
-bilda familj och vara kristna män och kvinnor de kommande 60 åren?
Har du några goda råd för dem de kommande årtiondena?
Trofasthet är vårt mål och vårt mandat. Vi har inget löfte om att lyckas-
-vinna kulturen. Men vi är kallade till trofasthet.
Trofastheten skapar möjligheter som bekvämlighet i kulturen inte kan ge.
Vi får möjligheter, eftersom församlingen står i motsats till allt.
När de frågar: “Varför vill ni inte följa med i förändringarna?”
“Varför bryter ni inte era äktenskap? Varför har ni ett sådant engagemang”-
-“för familjen? Ni som tillber på Herrens dag, varför ser ni er ansvariga”-
-“inför en moralisk auktoritet som vi övriga inte ens erkänner?”
Det finns stora möjligheter att få vittna här.
Där församlingen växer, som i Afrika, är den inte bekväm i samhället.
Den växer där den utmanar samhället, och ibland gäller det liv eller död.
-Det sätter saker i perspektiv.|-Tack, Dr. Al Mohler.