Exempel på några dåliga sätt att evangelisera

Exempel på några dåliga sätt att evangelisera

  1. Att inte alls berätta evangeliet. Evangelisation handlar om att berätta evangeliet, och det sämsta ”sättet” är att inte alls dela budskapet. Ibland kan människor som engagerar sig i socialt arbete tro att de genom att ta hand om fattiga eller förtryckta ”berättar evangeliet utan ord”. Men det gör de inte. De må göra underbart vänliga och osjälviska saker för andra, men evangelisation betyder att man berättar för människor om Kristus.
  2. Att förvanska budskapet. Trogen evangelisation betyder att man ger hela budskapet (Apg 20:27), även de impopulära sanningarna om synden och Guds dom.
  3. Att istället lära ut ett falskt budskap. Vissa som säger sig predika evangeliet predikar i själva verket motsatsen, med förödande konsekvenser både för sig själva och åhörarna (Gal 1:6-9, 2 Petr 2:1-3).
  4. Att framställa evangeliet som bara en åsikt. Man förvanskar evangeliet om man framställer det som en personlig åsikt som går att förkasta utan några verkliga konsekvenser. Evangelisation innebär att man kallar människor att omvända sig från sina synder och förtrösta på Kristus för att bli frälsta från Guds vrede. Evangeliet är inte bara en åsikt, och vår evangelisation måste troget förmedla evangeliets universella sanning och bindande krav.
  5. Att pressa någon till att fatta ett beslut. Bara Gud kan ge tro och omvändelse. Om vi pressar människor att fatta ett beslut, kan de fatta ett beslut som inte kommer vara värt någonting i evigheten. Detta kan få någon att felaktigt tro att han blivit kristen genom sitt ”beslut” fastän han inte omvänt sig från sina synder och förtröstat på Kristus.
  6. Att göra stor sak av småsaker. Vi vill förstås ge svara på de icke-troendes frågor, men att ägna timmar åt att debattera ondskans problem är inte samma sak som att predika Kristus. Låt inte stickspår hindra dig från att hålla fram budskapet om korset.
  7. Att nedvärdera icke-troendes frågor och invändningar. På det här sättet kan du mycket lätt göra dem förnärmade och få ett snabbt slut på samtalet om evangeliet. Petrus visar oss hur vi borde svara på icke-kristnas frågor: ”gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete” (1 Petr 3:15-16).

Copyright 2019 9Marks.  Used by permission.

Website:  www.9Marks.org