Efterskrift: Gammaltestamentliga skuggor och Kristi ankomst

Efterskrift: Gammaltestamentliga skuggor och Kristi ankomst

Efterskrift: Gammaltestamentliga skuggor och Kristi ankomst

En av de viktigaste punkterna i Hebreerbrevet är att det gamla förbundets system för tillbedjan är en skuggbild som ersätts av Jesus Kristus. Så julen ersätter skuggor med verklighet. (Du kan se detta i Hebreerbrevet 8:5 där det står att prästerna ”gör tjänst i en helgedom som är en kopia och skuggbild av den himmelska helgedomen”.) Här är sex sådana skuggbilder som Jesu ankomst ersätter med verkligheten.

1. Det gamla förbundets prästämbetes skuggbild.
”De andra prästerna har blivit fler och fler, därför att döden hindrade dem från att stå kvar i sin tjänst. Men Jesus lever för evigt, och därför har han ett prästämbete som är evigt” (Hebr 7:23–24).

2. Påskalammets skuggbild.
”Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat” (1 Kor 5:7).

3. Tabernaklets och templets skuggbild.
”Här är huvudpunkten i det vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest” (Hebr 8:1–2).

”Jesus svarade: ’Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar.’ Judarna sade: ’I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du ska resa upp det på tre dagar!’ Men templet han talade om var hans kropp” (Joh 2:19–21).

4. Omskärelsens skuggbild.
”Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud” (1 Kor 7:19).

5. Matföreskrifternas skuggbild.
”Han svarade dem: ’Så ni förstår inte heller? Inser ni inte att inget som går in i människan utifrån kan göra henne oren, eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?’ Därmed förklarade han all mat ren” (Mark 7:18–19).

6. Högtidernas skuggbild.
”Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus” (Kol 2:16–17).

Julens innebörd är att själva verkligheten är Jesus. Det vill säga, religiösa ritualer är som en skugga från en stor och härlig person. Låt oss vända oss från skuggan och se personen i ansiktet (2 Kor 4:6). ”Kära barn, var på er vakt mot [de religiösa] avgudarna” (1 Joh 5:21).

 

 

Denna andakt är hämtad från Goda nyheter om en stor glädje: 25 andakter för advent av John Piper