Hur man förbereder ungdomar på att utstå fientlighet

Det finns många fördelar med den tillgänglighet och effektivitet som kommit med explosionen av kommunikationsmedier som e-post, SMS, Facebook och Twitter, men en mörk baksida är deras begränsade förmåga att främja eftertänksam dialog.

hallway_light_300_235_90[1]Vi lever i en ljudsnuttarnas kultur, där korthet värderas mer än vishet, där man föredrar det flashiga före det visa och där den kvicka repliken gillas mer än tålmodig eftertanke. Det finns inte mycket utrymme för en nyanserad diskussion under sådana förutsättningar – särskilt inte när du har möjlighet att ”dölja” sådant du inte håller med om.

Vår värld har blivit allt mer komplex efter att Internet och andra medier har gjort en rad olika åsikter och studier i alla ämnen som finns under solen tillgängliga under våra fingerspetsar. Det är sannolikt att denna trend med reflexmässiga och avkortade svar endast kommer öka medan tekniken fortsätter påskynda och uppmuntra till direkta och offentliga samtal.

Vår oförmåga att tålmodigt stångas med komplexitet har lett till en alltmer fientlig kontext att uttrycka åsikter i, särskilt när arenan för offentliga samtal blir alltmer utkristalliserad i vitt skilda grupperingar. ”Tolerans” i denna bråkiga miljö kan snarare beskrivas som intellektuell apati än genomtänkta åsikter och acceptans för andras skilda övertygelser.

I ett klimat där det både ses som aggressivt att uttrycka sin åsikt i vissa frågor och där dessa åsikter ofta uttrycks med max 140 tecken, är det inte undra på att många ungdomar (och deras föräldrar) har svårt att delta i meningsfulla samtal i viktiga frågor – särskilt då det gäller tro och samhälle.

Så hur utrustar vi ungdomen att förstå och ge sig an världen med skönheten och trovärdigheten i evangeliet om Jesus Kristus, med tanke på detta alltmer polariserade samhälle? Hur förbereder vi dem för den bråkiga värld som de kommer möta längre fram? I denna artikel ger jag fem förslag.

1. Var målmedveten.

Med tanke på att det i stort sett blivit omöjligt för människor och grupper som är oense att kunna ha någon givande dialog kan vi inte heller förvänta oss att våra ungdomar är redo att ge sig an de som inte håller med dem i flyktiga ämnen.

Ändå uppmuntrar Petrus församlingen i sitt första brev: ”Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt” (1 Petr 3:15). Vi måste målmedvetet lärjungaträna ungdomar att ödmjukt och respektfullt artikulera hur och varför deras övertygelser relaterar till deras hopp i Kristus.

2. Försök vara nyanserad i dina åsikter.

Det är likväl orealistiskt att förvänta oss att våra ungdomar ska ha nyanserade åsikter som kan föra samhällsdebatten framåt och hålla i en debatt, om vi själva inte tar oss tiden att vara underrättade. Vi måste känna till ljudsnuttarna eftersom de tenderar att samla en bas av anhängare samtidigt som de stöter ut alla som inte håller med. Ljudsnuttar gör inte mycket för att föra debatten framåt åt ett produktivt håll.

3. Träna de unga att vinna människor, inte bara diskussioner.

Vi borde verkligen vilja föra våra diskussioner framåt åt ett meningsfullt håll – för vårt mål är inte bara att vinna en diskussion eller låta smarta, utan stå i försoningens tjänst. Paulus säger till Korinthierna: “Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss” (2 Kor 5:20).

Vad för sorts sändebud är vi om vi bara sätter igång krig och hånar de som inte håller med oss, och aldrig egentligen tar tiden att lära känna och bry oss om de som vi tjänar bland?

4. Förbered unga på att bli förkastade och förnedrade.

Även om vi kan göra allt detta och göra det väl måste vi ändå förbereda studenter på att bli förkastade och förnedrade. Även om de lär sig uttrycka sina åsikter med ödmjukhet och respekt, utifrån kärlek och medkänsla för de som inte håller med, kommer de ändå sannolikt att bli förkastade.

Läser man bara igenom Apostlagärningarna snabbt ser man att förkastelse och trogen evangelieförkunnelse går hand i hand. En del av deras kamrater kommer sannolikt håna dem för deras övertygelser, hur nyanserade de än är. Ungdomar är ökänt brutala.

Men vi förkunnar en korsfäst Messias som blev förkastad och förnedrad för att vi skulle bli försonade med Gud. Som hans sändebud är vår kallelse att på samma sätt genomgå lidanden så att andra kan höra och uppleva Guds kärlek till dem i Kristus.

5. Fostra ödmjukhet i våra hjärtan och deras.

Samtidigt som vi tränar unga att kärleksfullt artikulera sina övertygelser, måste vi komma ihåg att lära dem intellektuell ödmjukhet längs vägen. Ibland får vi möta förkastelse och förnedring för att vi helt enkelt har fel. Skriften är vår auktoritet, men historien visar oss att kristna ibland misstolkar och missbrukar Skriften.

Vi är de som är överlåtna åt Skriften och vi behöver alltså förbereda studenter på att ta emot och väga allt som utmanar deras ståndpunkter. Vi vet inte allt, men tack och lov kommer nåden genom tron – en frälsande nåd genom vilken vi får ta emot och vila på ingenting annat än den uppståndne Jesus och hans fullbordade verk för vår frälsning.

Vårt hopp står inte till oss själva eller våra förmågor – så låt oss uppmuntra ungdomar att låta Jesus bli deras hopp, att låta hans kärlek driva deras övertygelser, och låta hans styrka ge dem kraft medan de tjänar som hans ambassadörer mitt under den växande fientligheten.

Mark Howard är styrelsemedlem i Rooted: Advancing Grace-Driven Youth Ministry. Han har tjänat i ungdomsverksamhet i fem år och har både en kandidat- och akademisk examen från Wheaton College.