Kan man bli frälst utan att ha hört om Jesus? (svensk text)

Kan man bli frälst utan att ha hört om Jesus? Kan man få en frälsande kunskap om Gud utan att höra om eller tro på Jesus Kristus?

 

 

KAN MAN FÅ EN FRÄLSANDE KUNSKAP OM GUD UTAN ATT HÖRA OM ELLER TRO PÅ JESUS KRISTUS?
Det här är, och har alltid varit, en avgörande fråga.
Kan man få en frälsande tro oavsett om man hört om Kristus eller tror på Kristus?
Mitt svar är att Nya testamentet – och hela Bibeln – är mycket tydlig-
-med både Kristi exklusivitet och nödvändigheten av att tro på Kristus.
Dessa hänger ihop. Frälsningen är i Kristus allena, men man måste tro på Kristus-
-för att få frälsning. Jag tänker på apostlarnas ord, exempelvis Petrus i Apg 4.
Han säger tydligt inför rådet: “Det finns inget annat namn under himlen”-
-“genom vilket vi blir frälsta.” Det här talar om exklusiviteten och tyder också-
-på Namnet, Kristi person är viktig.
Paulus i Romarbrevet 10: “Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren”-
-“och i hjärtat tror att Gud uppväckt Honom från de döda…” det är specifikt.
I samma text säger han att det är de som åkallar Herrens namn som blir frälsta.
“Hur ska de kunna åkalla om de inte tror? Hur ska de tro om de inte hört?”
“Hur ska de höra om ingen predikar? Hur ska någon predika om ingen sänder?”
Hela texten slutar med att tron kommer av att höra, höra Kristi Ord.
Det hänvisas alltså specifikt till att Kristi Ord är nödvändigt för frälsning.
Sedan kan man läsa i Johannes första brev, där han talar om specifika saker-
-om Kristus som är nödvändiga för att bli frälst.
Vi har alltså de tre stora apostlarna Petrus, Paulus och Johannes, som talar om-
-Kristi nödvändighet och Kristi exklusivitet. För att inte tala om Jesu egna-
-ord om Sig själv i Johannesevangeliet.
Gång på gång säger Jesus “Jag är” och pekar på Sig själv.
Johannes 14:6: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern”-
-“utom genom Mig.” Skriftens vittnesbörd är alltså mycket tydligt.
Sedan vet vi förstås att Gud, i Sin godhet, uppenbarar Kristus.
Kristus går att känna och blir känd för de troende.