Recension: Guds stora plan – den röda tråden genom Bibeln

Recension: Guds stora plan – den röda tråden genom Bibeln

Bokrecension  •  Johnny Lithell  •  2019-04-11


Vaughan Roberts är verksam som anglikanska kyrkans motsvarighet till pastor och föreståndare i den blomstrande församlingen St Ebbe’s i Oxford. Han är även ledare för Proclamation Trust som arbetar på olika sätt för att främja bibelutläggande predikan. I bokens inledning beskriver han hur han själv som pastorskandidat hade svårt att se hur Bibelns olika texter och avsnitt hänger samman, trots sin teologiska examen, och hur värdefullt det var för honom att för första gången få en helhetsförståelse av Bibeln och en känsla för hur man kan navigera genom dess olika delar. Det är denna aha-upplevelse han vill ge vidare.

Han bygger boken på två antaganden. För det första utgår han från att Bibeln är en enda bok – att den förvisso är en samling av skrifter i vitt skilda genrer av vitt skilda författare – men att den trots det i grund och botten ändå är en enda bok, av en författare, med ett huvudtema, nämligen Jesus Kristus och den frälsning Gud ger oss genom honom. För det andra, att detta huvudtema, för att göra Bibelns alla delar rättvisa, kan sammanfattas i orden ”Guds rike.” Detta tema låter varje bibeldel bidra på sitt eget speciella sätt utan att vi pressar ner alla Bibelns delar i samma form.

Roberts lägger upp boken i åtta kapitel, där han går igenom hela den bibliska berättelsen utifrån den tematiska indelningen om Guds rike. Han delar upp Gamla testamentet i fem delar: (1) mönstret för riket, (2) det förlorade riket, (3) det utlovade riket, (4) det ofullbordade riket, och (5) det förutsagda riket. När han sedan kommer till Nya testamentet delar han upp det i tre delar: (6) det närvarande riket, (7) det förkunnade riket, och (8) det fullbordade riket. Det kanske kan låta väl teoretiskt, kanske till och med intetsägande, men när han börjar berätta den bibliska berättelsen från början märker man snabbt att upplägget är briljant. Allt eftersom berättelsen rör sig framåt får vi se hur varje enskild berättelse bidrar med sitt eget ljus till helheten, samtidigt som vi ser hur allt knyts samman i Kristus – ”när kungen är i centrum faller allt annat på plats” (s 42).

Det är just detta som är behållningen i böcker av det här slaget, som vill synliggöra de stora dragen i den sammanhållna bibliska berättelsen. Efter att läsaren har fått en känsla av Gamla testamentets alla löften, skuggbilder och föraningar bidrar det till en fördjupad förståelse av den rymd av innebörder som finner sin fullaste uppfyllelse i Kristus. Roberts bok är inget undantag. Bokens höjdpunkt är när han kommer till ”det närvarande riket” och visar läsaren hur Kristus är den sanne Adam, det sanna Israel, det sanna tabernaklet, det sanna templet, den verklige kungen och källan till Guds välsignelse. Samtidigt är detta höjdpunkten just för att han har berättat hela berättelsen från början – utan förståelse för djupen i löftena får vi en ytlig förståelse av löftenas uppfyllelse.

En annan behållning av läsningen är förståelsen av Bibeln som en sammanhållen berättelse. Det hjälper oss att läsa Bibeln bättre, i meningen att vi får ett värdefullt botemedel mot tendensen att rycka enskilda texter ur sitt sammanhang och ge dem nya och främmande innebörder. En känsla för berättelsens övergripande riktning hjälper oss att urskilja den enskilda textens budskap.

Dessa två behållningar gör boken mycket läsvärd, naturligtvis för kristna i allmänhet men också för den som har ansvar att på olika sätt förklara och förkunna Bibelns texter för andra. Vidare är boken välskriven i att den berättar den välbekanta bibliska berättelsen, men utan att bli repetitiv eller förutsägbar, och håller därför också att komma tillbaka till och läsa flera gånger.