Väckelse till vilket pris? En undersökning av Bethelrörelsens teologi och aktiviteter

Väckelse till vilket pris? En undersökning av Bethelrörelsens teologi och aktiviteter

Vad är det som lärs ut på Bethel School, en av de mest populära bibelskolorna för svenska ungdomar? Läs den träffande och avslöjande artikeln nedan och ställ dig frågan: ”Leder detta oss till eller bort från Bibeln och evangeliet?

”Australien för Jesus” – så lyder mottot för Awakening Australia, ett evenemang som vill förena alla samfund i en och samma vision: att komma med väckelse till Australien. De tror att Gud sagt till dem att 100 000 australier ska komma till Gud år 2018. De ”bjuder in till bön över hela landet för att våra familjer, vänner och vårt land ska bli frälsta”. Visst är väckelse, enhet och bön över hela landet goda mål som alla kristna bör sträva efter – men jag kan tyvärr inte ge mitt stöd till Awakening Australia. Mitt syfte med denna artikel är att dela med mig av en del farhågor jag har kring denna rörelse.

Som pastor i en församling i Australien har ju även jag en passion för att få se väckelse komma till Australien. Däremot finns det en stor skillnad mellan ”revival” (väckelse) och ”revivalism”, som Iain Murray är känd för att ha sagt. Det ena är Guds verk, det andra är människors verk. Min huvudsakliga invändning mot Awakening Australia är att det är en del av en hyperkarismatisk rörelse med fokus på ”under och tecken” som utgår från Bethel Church i Redding, California. Faktum är att ledaren för Bethel Church, Bill Johnson, är huvudtalare på Awakening Australia.

Bethels vision: väckelse

Om man surfar in på Bethels hemsida (bethelredding.com), ser man tydligt deras vision: att komma med väckelse till Redding och hela världen. Som de själva ser det har de en ”global inverkan” som ”ett center som ger resurser och utrustar för väckelse”. De håller ”väckelse”-konferenser och möten över hela världen. Kingdom Invasion i Singapore drar tusentals, liksom Awakening Australia också kommer att göra längre fram i år. Bethel driver även sin egen “Bethel School of Supernatural Ministry (BSSM)” som undervisar hur man gör under och får väckelse att komma. BSSM är upphov till hundratals liknande skolor över hela världen, bland annat i Melbourne och andra städer i Australien. Men vad exakt menar Bethel med väckelse?

Vad menar Bethel med väckelse? Under och tecken

Enligt Bill Johnson är väckelse ”den atmosfär där Kristi kraft mest sannolikt kommer att manifesteras”.[1] Han argumenterar för att det krävs under och tecken för att Guds härlighet och natur ska kunna uppenbaras. Vidare säger han att ”det är omöjligt att ge ett fullgott vittnesbörd om Gud utan att också visa upp hans övernaturliga kraft”.[2] ”När mirakel är frånvarande, är också Guds härlighet borta”.[3] Enligt Johnson har församlingen svikit världen då vi inte har gett dem nog med under och tecken. Kristna står i skuld till världen, och med detta syftar han på gudsmöten genom under och tecken.[4] För Johnson var frälsningen egentligen inte Guds ”yttersta mål” utan endast hans ”direkta mål”.[5] Guds yttersta mål på jorden är ”Andens fullhet i den troende” eftersom ”det inte är en lika stor utmaning att ta oss till himlen som det är att ta himlen in i oss”.[6]

Livsfara att sätta upplevelser framför Skriften

Johnsons jakt på under och tecken leder till livsfara – att man sätter upplevelser framför Skriften. Han hävdar att Gud ”vill ta oss längre fram, dit vi endast kan komma genom att följa tecken. Vår förståelse av Skriften kan endast ta oss en bit”.[7] Johnson uppmuntrar kristna att sluta fokusera på ”behovet att skydda oss själva mot villfarelse”. Istället måste ”vår hunger efter Honom bli synlig i vår lustfyllda jakt på andliga gåvor”.[8] Han kritiserar kristna för att ”ha ett intellektuell förhållningssätt till Skrifterna, som är tomt på den helige Andes inflytande” vilket leder till ”en falsk säkerhet”.[9] Istället får vi höra ”för att följa Honom måste vi vara villiga att gå utanför kartan – gå bortom det vi vet.”[10]

Jesus är perfekt teologi: Ett missriktat försök att ha en kristuscentrerad hermeneutik

Bill Johnsons övertygelse om att Gud alltid har för avsikt att hela alla omedelbart har lett till en hermeneutik som han kort och koncist sammanfattar med ”Jesus är perfekt teologi”.[11] Enligt Johnson ”helade Jesus alla som kom till honom. Om man påstår någonting annat tar man ner Bibeln till vår erfarenhetsnivå och förnekar den Oföränderliges själva natur.[12] Johnson lär att Jesus är den perfekta uppenbarelsen av Guds karaktär. I praktiken behandlar man då de fyra evangelierna som en egen liten kanon inuti Bibelns stora kanon. Historierna om Jesu liv och verksamhet blir de hermeneutiska glasögonen för att tolka resten av Bibeln. Sanningar om Gud som finns på andra ställen i Bibeln kommer i andra hand efter vad vi ser i Jesu exempel i evangelierna. Johnsons svar på frågan om Job är mycket avslöjande:

Folk frågar: ”Hur är det då med Job?” Jag svarar: ”Jag är inte en lärjunge till Job, jag är en Jesu lärjunge.” Job var frågan; Jesus är svaret. Om jag läser Job och det inte leder mig till Jesus, har jag aldrig förstått frågan. Hela lagen och profeterna skulle skapa en medvetenhet om behovet. Denna medvetenhet förberedde Israel på en frälsare. Att återgå till lagen och profeternas standard på bekostnad av Faderns perfekta uppenbarelse som den givits oss i Jesu Kristi person är att hemfalla åt total arrogans. Det blir då vi som återigen försöker ta kontroll och göra vad som är mänskligt möjligt – och kalla det kristen verksamhet.[13]

På andra ställen använder Johnson däremot exempel på gammaltestamentliga personer som ”föll i synd och villfarelse”[14] för att förklara de skandalomsusade ledarna under 1950-talets helandeväckelse.

”Om du inte vågar läsa om personer som senare föll i synd och villfarelse (och en del av dessa slutade i katastrof), håll dig borta från Gideon, Simson, Salomo och hans Ordspråksboken och Höga visan. Den som skrev dessa böcker slutade också i en tragedi. Vi måste lära oss äta köttet och kasta ut benbitarna.[15]

Vi kan förstås notera att Simson inte föll i synd i ett senare skede av sitt liv – han höll på med det hela tiden. Om vi ser honom som förebild kan vi ursäkta allt möjligt. Johnson har förväxlat Gamla testamentets skildringar med Nya testamentets instruktioner.

The Passion Translation – Bethels egen bibel som främjar Bethels teologi

Det är aldrig ett gott tecken när en rörelse bestämmer sig för att Skriftens ord behöver förbättras. Men det är just precis vad Bethel sökt göra med sin Passion Translation. Brian Simmons, ensam som översättare för projektet påstår sig ha upptäckt ”Guds kärleksspråk, som saknats i andra översättningar”.[16] Simmons säger: ”Vårt mål med detta projekt är att komma med ord som går rakt igenom människans själ, förbi sinnets försvarsmekanismer och direkt till vår ande”.[17] Andrew Shead, föreståndare för studier i Gamla testamentet och hebreiska vid Moore Theological College, medlem i kommittén för New International Versions bibelöversättning, har skrivit en ingående recension av Passion Translation åt Themelios.[18] Shead menar att Simmons, i sina försök att återintroducera Bibelns passion och eld för den engelske läsaren ”inte alls är intresserad av att vara trogen texten, tar genvägar och slarvar med originalspråken och lägger in så mycket nytt material i texten att den är minst 50 % längre än originalet”.[19] Shead avslutar: ”resultatet är en starkt sekteristisk översättning som inte längre räknas som Skriften; genom att ge sken av att vara en bibel hotar den att binda hela församlingar i en falsk guds bojor.”[20]

En mindre än gudomlig Jesus: Kenosis-heresin

I Jesu under i evangelierna ser Johnson inte en unik uppenbarelse av gudomlig kraft; han ser en förebild för vad varje kristen bör eftersträva. Enligt Johnson ”utförde Jesus mirakler, under och tecken i egenskap av en människa som hade det rätt ställt med Gud, inte i egenskap av Gud. Om Han utförde under för att Han var Gud, hade de varit ouppnåeliga för oss. Men om Han utförde dem som människa, är också jag skyldig att eftersträva samma liv”.[21] Johnson lär även den vanliga föreställningen inom trosrörelsen om att Jesus var född på nytt.[22] Men det kanske mest obehagliga som han lär ut är att Jesus ”lade åt sidan sin gudomlighet då han sökte fullfölja det uppdrag som Han fått av Fadern”.[23] Denna lära har sin grund i Filipperbrevet 2:5-7 och är slående lik kenosis-heresin som uppstod i Tyskland och England i slutet på 1800-talet. Kenosisteologer hävdar att Kristus ”tömde ut sig själv” på några av sina gudomliga egenskaper, som allvetande, allestädesnärvaro och allmakt då han var på jorden som människa.[24] Även om man tycks tillbe Jesus som Gud i Bethels lovsånger, uppfattar de den inkarnerade Kristus som mindre än gudomlig när han vandrade på jorden.

Ett annat evangelium: den ”treeniga frälsningens” evangelium

En viktig sak att fundera på är om Bill Johnson i själva verket inte lär ut ett annat evangelium. I en predikan utifrån Galaterbrevet 1 säger Johnson: ”Vissa tolkar Paulus törntagg i köttet som en sjukdom som tillåtits eller givits av Gud. Det är ett annat evangelium. Jesus visade inte på någonting sådant. Han lärde ingenting sådant”.[25] Den som lär att Gud sänder sjukdom har ett annat evangelium, menar Johnson. I denna predikan hävdar Johnson även, helt utan omsvep, att om evangelieförkunnelsen inte åtföljs av tecken och under, är det ett ”annat evangelium”. Med detta tar Johnson avstånd från den historiska förståelse av Gud och evangeliet som kristna har haft i över 2000 år.

Johnson säger sig ha fått sin förståelse av evangeliet från John G Lake, som hävdade att evangeliet berör hela människan – ande, själ och kropp – och kallade detta för ”den treeniga frälsningen”.[26] Johnson menar att ”Jesus krossade syndens, sjukdomens och fattigdomens makt genom Sitt försonande verk på korset. När Adam och Eva fick uppdraget att lägga jorden under sig var de utan sjukdom, fattigdom och synd. Nu när vi återförts till det syfte vi fick från början, skulle vi då förvänta oss någonting mindre? Trots allt kallas ju detta ett ’bättre förbund’”.[27] Man kan alltså dra slutsatsen att Johnson lär ett evangelium som kräver åtföljande tecken och under, såväl som mirakulöst, fysiskt helande, för att visa dess äkthet. Allting annat är ”ett annat evangelium”. Ironiskt nog är det tveksamt om de flesta av hans efterföljare klarar av att leva upp till den definition av evangeliet som Johnson har kokat ihop. Faktum är att det är tveksamt om att han själv alls kan leva upp till den standard han satt upp.

Från det bisarra till det hädiska – Bethels andliga övningar

Jakten på tecken och under har lett till en uppsjö av bisarra och ibland hädiska andliga övningar. Kanske det mest ökända exemplet på detta är deras påstående om att glory cloud, ”härlighetsmolnet” från Guds shekinah-närvaro ofta manifesterar sig på deras lovsångsgudstjänster. På YouTube kan man se videor på ”härlighetsmolnet”, som består av guldstoft som misstänkt nog liknar sådant glitter som kan köpas i närmaste pysselbutik. De rapporterar även om fjädrar som dyker upp på deras lovsångsgudstjänster, som de hävdar kommer från änglar. Beni Johnson (Bills fru) och andra Bethel-ledare håller på med någonting de kallar ”gravsugning” eller ”grav-soaking” där de ligger på kända döda kristnas gravar för att suga i sig smörjelsen som de tror finns i deras skelett. Beni lade upp en bild på sociala media där hon ”soakade” på C. S. Lewis’ grav, bland andra.[28]

Red. anm. Joe Carter förtydligar i 9 Things You Should Know About the Bethel Church Movement:

”I en intervju har Bill Johnson sagt att varken han eller Bethel uppmuntrar till gravsugning. Men i boken The Physics of Heaven skriver Johnson: ’Det finns smörjelser, arv, uppenbarelser och mysterier som ingen har tagit upp och bokstavligen ligger kvar där de senast lämnades, eftersom generationen som vandrade i dem aldrig förde dem vidare. Jag tror det är möjligt för oss att återupptäcka helt nya dimensioner av smörjelser, insikter, av Gud, som ingen tagit hand om på flera årtionden. Vi behöver bara välja att återta dem och låta dem gå vidare i framtida generationer.’”

Bethel främjar många olika saker som de kallar ”profetiska”. Bland annat finns det ”profetiska kort”, som liknar tarotkort och används av en samhörande verksamhet i Melbourne.[29] Även sådant som profetisk dans, måleri, trumspel och till och med Destiny Pants – byxor som påstås ”öka din medvetenhet om Guds närvaro och hjälpa dig bli ett vandrande möte med Himlens budskap till alla runt omkring dig”.[30] Profetior används även under utåtriktade satsningar som man kallar ”skattjakter”.[31]

Beni Johnson lär att det finns många olika sorters änglar (budbäraränglar, helandeänglar, eldänglar) som dock ligger i dvala fram till dess att någon uppväcker dem.[32] Hur ska man då göra för att väcka änglar? Jo, man blåser i shofar och ropar ”UPP OCH HOPPA”.[33] Människor inom Bethel-rörelsen tror att det också är viktigt att försöka uppväcka de döda. Ett par elever från Bethel bildade därför ett Dead Raising Team.[34] Detta team går till bårhus för att öva på att uppväcka de döda. De lyssnar även på radion och försöker komma före ambulanser till olycksplatser för att uppväcka de döda eller hela de som blivit skadade.[35] Det finns ännu inga rapporter om att de uppväckt sin första döda kropp. Christianity Today skrev om två Bethel-elever som år 2008 varit inblandade i en olycka där en man fallit 60 meter från en klippa.[36] Eleverna trodde att mannen hade dött och försökte därför återuppväcka honom med bön.[37] Först på morgonen ringde de larmtjänsten.[38] Lyckligtvis överlevde mannen, men dessvärre blev han totalförlamad.[39]

Ledarna Bill Johnson och Kris Vallotton undervisar i ”Himlens fysik”, en metod att ”undersöka Guds hemligheter som finns gömda i ljud, ljus, vibrationer, frekvenser, energi och kvantfysik”.[40] Enligt dem ska ”Gud använda dessa olika funktioner i Sin skapelse för att leda oss in i pingstens fullhet”.[41]

Jesus Culture, Bethel Music & Awakening Australia – inkörsdroger

Det som gör Bethel-rörelsen så farlig är att den når ut ännu längre genom sin musik. Jesus Culture och Bethel Music har skapat ett varumärke inom lovsångsmusik som faktiskt kan konkurrera med Hillsong. Christianity Today rapporterar att ett av deras livealbum låg på förstaplats på iTunes, över Adele, Justin Bieber och Coldplay.[42] Min farhåga är att Jesus Culture fungerar som en inkörsdrog som lockar unga och oerfarna kristna in i en värld av falsk lära, obibliska handlingar och andlig katastrof.

Jag befarar att det stundande “Awakening Australia” (som bjudit in Bill Johnson, och som själv har grundats av en Bethel-missionär och f. d. pastor) har potential att skapa mycket förvirring och andlig skada för tusentals intet ont anande australier. De som ger sitt stöd till detta evenemang i väckelsens namn vill jag fråga: ”Väckelse till vilket pris?” Är det värt att sträva efter väckelse om det innebär att evangeliet äventyras och falsk lära befrämjas? Jag påminns om Jesu ord i Matteus 18:6:

Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup.

 

 Foto: Hannah Busing, Unsplash (rubrik); Doctorg, wikimedia (infälld)

[1] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, (Shippensburg: Treasure House, 2003), 119.

[2] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 119.

[3] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 124.

[4] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 137.

[5] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 137.

[6] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 137.

[7] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 142.

[8] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 112.

[9] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 76.

[10] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 76.

[11] http://bjm.org/qa/does-god-ever-cause-sickness/, läst den 7 september 2018.

[12] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 115.

[13] http://bjm.org/qa/does-god-ever-cause-sickness/, läst den 7 september 2018.

[14] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 103.

[15] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 103.

[16] https://www.thepassiontranslation.com/, läst den 7 september 2018.

[17] https://www.thepassiontranslation.com/, läst den 7 september 2018.

[18] http://themelios.thegospelcoalition.org/article/burning-scripture-with-passion-a-review-of-the-psalms-passion-translation, läst den 7 september 2018. Andra kritiska tankar kring The Passion Translation finns på http://readingthepassionbible.com/

[19] http://themelios.thegospelcoalition.org/article/burning-scripture-with-passion-a-review-of-the-psalms-passion-translation, läst den 7 september 2018.

[20] http://themelios.thegospelcoalition.org/article/burning-scripture-with-passion-a-review-of-the-psalms-passion-translation, läst den 7 september 2018.

[21] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 29.

[22] https://thinktheology.co.uk/blog/article/on_throwing_the_baby_out_with_the_bethelwater, läst den 7 september 2018.

[23] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 79.

[24] Wayne Grudem, Systematic Theology, 550.

[25] Bill Johnson, The Requirement of Miracles, 11 Dec 2011, ibetheltv.com, läst den 7 september 2018.

[26] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 33.

[27] Bill Johnson, When Heaven Invades Earth, 33.

[28] https://pulpitandpen.org/2018/04/19/bethel-pastor-contradicts-bill-johnsons-narrative-infamous-grave-sucking/, läst den 7 september 2018. Läsare har också skickat in detta exempel där Ben Fitzgerald (grundare för Awakening, Bethel-missionär och f. d. pastor) utför en typ av ”gravsugning” (skickar smörjelsen från graven till sina tittare genom kameran): https://www.youtube.com/watch?v=LrHPTs8cLls

[29] https://www.bethel.com/about/christalignment/, läst den 7 september 2018.

[30]https://web.archive.org/web/20171228104713/https://store.theresadedmon.com/collections/clothing/products/designer-leggings_isnt-she-lovely, läst den 7 september 2018.

[31] https://www.bethel.com/testimonies/gods-treasure-hunt/, läst den 7 september 2018.

[32] http://www.benij.org/blog.php?id=1, läst den 7 september 2018.

[33] http://www.benij.org/blog.php?id=1, läst den 7 september 2018.

[34] https://www.christianitytoday.com/ct/2016/may/cover-story-inside-popular-controversial-bethel-church.html, läst den 7 september 2018.

[35] https://www.christianitytoday.com/ct/2016/may/cover-story-inside-popular-controversial-bethel-church.html, läst den 7 september 2018.

[36] https://www.christianitytoday.com/ct/2016/may/cover-story-inside-popular-controversial-bethel-church.html, läst den 7 september 2018.

[37] https://www.christianitytoday.com/ct/2016/may/cover-story-inside-popular-controversial-bethel-church.html, läst den 7 september 2018.

[38] https://www.christianitytoday.com/ct/2016/may/cover-story-inside-popular-controversial-bethel-church.html, läst den 7 september 2018.

[39] https://www.christianitytoday.com/ct/2016/may/cover-story-inside-popular-controversial-bethel-church.html, läst den 7 september 2018.

[40] https://www.destinyimage.com/products/physics-of-heaven, läst den 7 september 2018.

[41] https://www.destinyimage.com/products/physics-of-heaven, läst den 7 september 2018.

[42] https://www.christianitytoday.com/ct/2016/may/cover-story-inside-popular-controversial-bethel-church.html, läst den 7 september 2018.

Stephen Tan är pastor och församlingsplanterare i Regeneration Church i Monash, Melbourne (regeneration.org.au). Han är gift med Kallie och de bor tillsammans med Cloud, deras lurviga och snälla japanska spets. Stephen växte upp i Malaysia och är övertygad om att malaysisk mat är den bästa. Han väntar fortfarande på att Liverpool FC ska vinna sin första Premier League-titel.