Vad är Bibelns huvudmeddelande?

Bibelns huvudmeddelande är den sanna berättelsen om Israels Gud, himmelens och jordens Skapare och hur Han uppfyller alla Sina löften i Sin Son Jesus Kristus.

 

 

Copyright 2019 9Marks. Used by permission.
Website: www.9Marks.org

Tagged