Vad är en  “utläggande” predikan?

Vad är en “utläggande” predikan?

En utläggande predikan är en predikan som tar huvudpoängen i ett avsnitt i Bibeln, gör det till huvudpoängen i predikan, och tillämpar det hela på våra liv idag.

Med andra ord: en utläggande predikan utlägger (förklarar) vad ett avsnitt i Bibeln betyder och visar hur det är relevant i åhörarnas liv. Svårare än så är det inte.

Detta betyder att en utläggande predikan INTE

  1. Måste fokusera på bara en eller två verser.
  2. Måste presentera komplicerade exegetiska argument eller ändlöst med historisk bakgrund.
  3. Måste vara torr, livlös eller skild från människors liv.
  4. Förväxlar huvudpoängen i ett bibelavsnitt med vilken riktig tillämpning av samma avsnitt som helst (dvs. använder en vers för att säga vad du vill ha sagt).

Istället bör den ta ett litet, mellan eller stort avsnitt i Bibeln och visa hur viktig betydelsen i ett bibelavsnitt är för världen idag.

 

Copyright 2014 9Marks. Used by permission.

Website: www.9Marks.org